Eenzijdigheid en anonimiteit doorbroken in centrumplan Dongen

Het centrumgebied van Dongen is volop in ontwikkeling. Na de oplevering van de Hoge Ham, het Looiersplein met de aangrenzende winkelstraten en de sociaal-culturele ontmoetingsplek De Cammeleur vormen het park Vredeoord, het Wilhelminaplein en het Looiershof het sluitstuk van de fysieke transformatie van het gebied.

Deze fysieke veranderingen in het gebied zijn een unieke kans om direct in te spelen op de veranderde behoefte van de gebruikers. Die behoefte heeft de fysieke transformatie mede bepaald. Dat was mogelijk doordat wij het proces begeleiden waarbij we samen met de gemeente en de samenleving (bezoekers, bewoners, ondernemers en verenigingen) middels diverse methodes het gesprek aangingen en de toekomstige inrichting middels een 3D-verbeelding als procestool inzetten.

De aanpak en het uiteindelijke resultaat zorgden voor een compleet nieuwe identiteit van de diverse verblijfsruimten in het centrumgebied van Dongen. Het oorspronkelijke Looiersplein en de directe omgeving werden geduid als een weinig aantrekkelijke en inspirerende winkelomgeving. Zowel de omsluitende gevels als de openbare ruimte werden beschreven als anoniem, grauw en weinig uitdagend ten behoeve van winkelen, ontmoeten en verblijven. Om de eenzijdigheid en rechtlijnigheid te doorbreken, introduceerden wij een compleet nieuwe vorm van het Looiersplein. De gebogen vormen, bestaande uit grote boombakken met zitelementen en een ‘podium’, geven richting aan de belangrijkste looplijnen op het plein en omsluiten een duidelijke afgebakende centrale ruimte, waar verblijven en ontmoeten voorop staan.

De tegenhanger van het winkelhart wordt gevormd door het groene hart van Dongen. De groene parel achter de Hoge bestaande uit het park Vredeoord en het Wilhelminaplein vormt een belangrijke schakel in het centrumgebied tussen het winkelgebied en de sociaal culturele hotspot van Dongen, de Cammeleur. Een plek waar de bezoeker de drukte kan ontvluchten en zich door de parkachtige omgeving kan begeven op zoek naar rust, ontspanning en beleving. Alle ingrepen zorgden er voor dat het gebied zijn open en multifunctionele karakter en mogelijkheden heeft behouden. Het is een plek die integraal onderdeel uit is gaan maken van het centrum en klaar is voor het organiseren van evenementen. Een plek waar veel mogelijkheden en uitdagingen liggen voor jong en oud, zowel georganiseerd als ongeorganiseerd. Een groen hart als fysiek-ruimtelijke en functionele aanvulling op het winkelhart van Dongen.

Het oorspronkelijk anoniem centrumgebied Dongen ontwikkelden wij gezamenlijk tot een kloppend hart en heeft mede door de grote inzet van Dongense samenleving een nieuwe dimensie gekregen.

Project:
Eenzijdigheid en anonimiteit doorbroken in centrumplan Dongen
Locatie:
Dongen
Klant:
Gemeente Dongen
Terug naar projecten