Eerste C2C-rotonde in Nederland: de Rotonde van Morgen

De droom die we samen werkelijkheid hebben gemaakt!

De basis voor ‘De Rotonde van Morgen’ is gelegd binnen het Platform Ketensamenwerking Zuid van de provincie Limburg. Als ‘believers’ in de meerwaarde van ketensamenwerking vonden vertegenwoordigers van de gemeente Venlo, Kragten en Den Ouden Groep elkaar in dit Platform. Met vertrouwen in elkaar als uitgangspunt maken we gebruik van ieders kracht.

Gezamenlijk werd het concept voor ‘De Rotonde van Morgen’ mogelijk gemaakt: de eerste C2C-rotonde gerealiseerd op basis van ketensamenwerking ter wereld!

Het doel van dit concept is om op een betere, snellere, goedkopere en vooral duurzamere manier deze rotonde te realiseren: Integraal Ketenbeheer door Ketensamenwerking oftewel samen garant staan voor de oneindigheid van materialen en constructies!

Vanaf de eerste gezamenlijke verkenning was het voor de partners duidelijk dat iedereen moest kunnen leren van het proces. Samen is besloten om studenten van Zuyd Hogeschool, studierichting ‘Build Environment’ te binden aan ‘De Rotonde van Morgen’. Hiermee is aan de gemeente en het bedrijfsleven het onderwijs toegevoegd en daarmee de Triple Helix vervolmaakt.

Maar ‘De Rotonde van Morgen’ is niet alleen de wijze van samenwerken van morgen, maar ook de technologie van morgen. Passend bij de ambities van de Venlo Principes geven de partners maximale invulling aan de Cradle tot Cradle filosofie. Het vertrouwen in elkaar zorgt ervoor dat materiaal-technische en/of constructieve innovaties open en eerlijk met elkaar gedeeld worden.

In de uitwerking is gebruik gemaakt van de Aanpak duurzaam GWW. Dit is gericht op een gezond leefmilieu en het tegengaan van klimaatverandering. Het uitgangspunt was verantwoord om te gaan met grondstoffen en materialen én een goede afweging te maken tussen kosten en opbrengsten.

Een maatschappelijk gedragen, life cycle technisch doordachte en maximaal circulair gebouwde rotonde die bijdraagt aan de ‘prosperity’/ het welzijn van de burgers, de gebruikers en de ketenpartners.

Project:
Eerste C2C-rotonde in Nederland: de Rotonde van Morgen
Locatie:
Venlo
Klant:
Gemeente Venlo
Terug naar projecten