Effectenanalyse voor maatregelen verzandingsproblematiek bij de Nieuwe Kade in Arnhem

Bij de Nieuwe Kade in Arnhem is sprake van een verzandingsprobleem in de Nederrijn. Riviercruiseschepen die aan willen meren, kunnen hierdoor problemen krijgen met de diepgang. Kragten heeft voor de gemeente Arnhem onderzoek gedaan naar maatregelen om verzanding – en dus de baggerinspanning – te verminderen. In samenwerking met Agtersloot Hydraulisch Advies is op basis van expert judgement een aantal mogelijke maatregelen beoordeeld op hun rivierkundig effect.

Vervolgens zijn via een effectiviteitsanalyse de kosten afgezet tegen de verwachte effectiviteit van de maatregelen. Door dit voor een periode van 25 jaar te doen, hebben we een beeld gevormd van investeringskosten versus besparingen op de langere termijn. Uit ons onderzoek is naar voren gekomen dat door te investeren in relatief eenvoudige maatregelen nu, over de lange termijn een besparing in baggerkosten kan worden bewerkstelligd.

Project:
Effectenanalyse voor maatregelen verzandingsproblematiek bij de Nieuwe Kade in Arnhem
Locatie:
Arnhem
Klant:
Gemeente Arnhem
Terug naar projecten