Energiemetingen voor een betere stroombelastingverdeling bij Safaripark Beekse Bergen

Het stroomnet in Nederland is vol. Sinds begin juni 2022 worden klanten met een grootverbruikersaansluiting niet meer op het net aangesloten en kunnen ook bestaande klanten hun aansluiting niet vergroten. Dit vraagt om creatieve oplossingen, omdat de economie anders in de knel dreigt te komen. Er is in de praktijk vaak meer mogelijk binnen de bestaande aansluitingen dan gedacht.

Safaripark Beekse Bergen is in de loop der jaren al verschillende malen uitgebreid en heeft nog volop groeiambities voor de toekomst. Hierdoor neemt de energiebehoefte toe. Tevens staan ze voor een forse verduurzamingsopgave om van het gas af te gaan. De door ons uitgevoerde berekeningen van de (theoretische) energievraag toonden aan dat een zwaardere kabel en aansluiting benodigd waren. Een forse investering van enkele tonnen.

Naar aanleiding hiervan hebben we metingen uitgevoerd naar de feitelijke belasting van de verschillende installaties, waarna we met de officiële netberekeningsprogrammatuur hebben berekend hoe de stroombelasting over het terrein verdeeld is. Doordat we exact weten wanneer er op welke plekken piekbelastingen optreden en hoe de verdeling verloopt, konden we heel gericht adviseren om het interne stroomnetwerk anders te configureren. Zo kan een aantal transformatoren beter worden aangesloten op een ander, minder zwaar belast deel van het net. Hierdoor ontstaat een betere spreiding van de belasting en is het niet langer nodig om nu de aansluitkabel te verzwaren.

Daarnaast werken we nu samen met Beekse Bergen aan plannen voor een smart grid voor het opladen van elektrische voertuigen. Als we weten op welke momenten van de dag er minder stroom in het park benodigd is, kan er op die momenten meer naar de laadpalen toegeleid worden. Het laden verloopt dan sneller op de rustige momenten van de dag. Zo ontstaat er een gelijkmatige spreiding van de energievraag over de dag en zijn bij vertrek toch alle voertuigen weer opgeladen.
Onze gemeten waarden bij Beekse Bergen bleken stukken betrouwbaarder dan de theoretische data volgens de specificaties van de installaties. Juist nu de congestie op het net nog wel even aan lijkt te houden, zijn dit soort creatieve oplossingen noodzakelijk om ontwikkelingen toch door te kunnen laten gaan.

Project:
Energiemetingen voor een betere stroombelastingverdeling bij Safaripark Beekse Bergen
Locatie:
Hilvarenbeek
Klant:
Safaripark Beekse Bergen
Terug naar projecten