Energietransitie Mosa

Decarbonisatie Mosa: eerst besparen, dan transitie

De energietransitie is noodzakelijk voor een leefbaar milieu, maar ook vanuit economisch perspectief is de overstap naar duurzame energie noodzakelijk. De aarde herbergt nog een aanzienlijke hoeveelheid fossiele brandstof, maar het wordt echter steeds complexer en kostbaarder
om deze te winnen, onder meer door de afnemende druk in de gas- en olievelden. Naast alle huidige ontwikkelingen (zoals de oorlog in Oekraïne) worden gas en olie ook hierdoor steeds duurder en wordt het voor bedrijven nóg urgenter om te investeren in duurzame energie.
Binnen dit kader zijn wij met Mosa, Nederlands oudste tegelproducent, om tafel gegaan over de decarbonisatie (minimalisatie koolstofemissies) van het productieproces en hebben wij hierin geadviseerd in de vorm van een multicriteria-analyse (MCA).

In ons eerste gesprek met Mosa in een indrukwekkend monumentaal pand in het centrum van Maastricht zijn we meegenomen in het productieproces van keramische tegels. Daarbij hebben we gedachten uitgewisseld omtrent de decarbonisatie van het proces en de energietransitie die daarvoor nodig is. De energietransitie begint bij grip op het huidige verbruik. Een duurzame bedrijfsvoering komt namelijk niet volledig van de grond als men zich niet bewust is van het energieverbruik, ongeacht de bron. Vanuit economisch oogpunt wordt energietransitie bovendien pas echt rendabel als je het verbruik weet terug te brengen. Daarom is het van belang om eerst het verbruik en de uitstoot rond het productieproces in kaart te brengen en kansen te signaleren voor het verminderen van het energieverbruik. Na de reductie van het energieverbruik blijft er een restenergiebehoefte over.

Deze restbehoefte kan vervolgens worden ingevuld energievormen die voor handen zijn. De huidige mogelijkheden in duurzame energie kunnen morgen alweer achterhaald zijn. We adviseren Mosa daarom met behulp van een multicriteria-analyse op basis van onder andere ‘technical readiness’, investeringskosten en CO2-reductie, invulling te geven aan de toepassing van alternatieve energie op korte en langere termijn. ‘Technical readiness’ is een methode voor het schatten van de volwassenheid van technologieën tijdens de acquisitiefase van een programma, ontwikkeld door NASA in de jaren ’70. Hiermee kan Mosa op korte termijn (0-5 jaar) al investeren in bewezen en volledig functionele technieken, zoals zonnepanelen en restwarmte. Voor de langere termijn (5-10 jaar) kan Mosa zich richten op kansrijke technieken die nog in ontwikkeling zijn, zoals bijvoorbeeld groene waterstof. Ons advies helpt Mosa op weg op de route naar een volledig gedecarboniseerd en energieneutraal bedrijf. 

Project:
Energietransitie Mosa
Locatie:
Maastricht
Klant:
Mosa
Terug naar projecten