Factsheet wateroverlastlocaties Waterschap Limburg

Inzicht in prioritering aanpak knelpunten

Hoosbuien in 2016 en 2018 hebben in Limburg voor veel wateroverlast en schade gezorgd. Een groot deel van deze zogenaamde Water in Balans-watersysteemknelpunten zijn in diverse hydrologische onderzoeken geanalyseerd. Kragten helpt waterschap Limburg door deze onderzoeken te bundelen in factsheets. Op basis hiervan kan het waterschap vervolgens eenvoudig prioritering en vervolgstappen bepalen in de aanpak van wateroverlast.

Waterschap Limburg heeft middels Water in Balans (en voorlopers van dit programma) de knelpunten van het Limburgse watersysteem geïdentificeerd. Deze knelpunten bestaan onder andere uit overstromende beken en overstroming door afstromend regenwater. In verschillende hydrologische onderzoeken zijn de knelpunten nader geanalyseerd. Deze onderzoeken zijn met verschillende hydrologische modellen en methoden en in verschillende mate van diepgang uitgevoerd. Kragten heeft bijvoorbeeld voor Zuid-Limburg met uitgebreide InfoWorks berekeningen (BRP+ Wijlre) in kaart gebracht waar in het Heuvelland problemen ontstaan als gevolg van afstromend regenwater.

Om deze onderzoeken te bundelen en de knelpunten onderling vergelijkbaar te maken hebben we samen met het waterschap een factsheet-format opgesteld en vullen we deze voor het Geulsysteem. Primair bestaat de factsheet uit een in GIS opgestelde kaart per knelpunt. GIS voeden we met hydrologische data en gebiedsdata. Deze kaart geeft inzage in de verschillende inundatie- en veiligheidssituaties, kostenplaatjes en gebiedskenmerken. Zo kan het waterschap in één oogopslag zien wat de mate van het probleem is en waar nog kennisleemtes zijn. Dit stelt het waterschap in staat om tot een weloverwogen keuze te komen in prioritering in aanpak van de knelpunten.

De afgelopen jaren heeft Limburg meermaals zware wateroverlast te verduren gehad. Vanuit onze uitgebreide ervaring in hydrologisch onderzoek en GIS-werkzaamheden helpen we het waterschap de wateroverlastknelpunten van Limburg aan te pakken.

Project:
Factsheet wateroverlastlocaties Waterschap Limburg
Locatie:
Limburg
Klant:
Waterschap Limburg
Terug naar projecten