Fietsplan Noordoost Brabant met knelpunten op netwerk en inrichtingsniveau

In het kader van een Gebiedsgerichte aanpak (GGA) is in samenspraak met alle gemeenten in de regio Noordoost-Brabant in opdracht van de provincie Noord-Brabant een regionaal fietsplan opgesteld. De Provincie heeft een theoretisch kader voor dit fietsplan opgesteld in de vorm van wenslijnen en gebiedsprofielen. Deze wenslijnen symboliseren de belangrijkste fietsrelaties tussen de diverse typen kernen die zijn gevat in gebiedsprofielen. Deze gebiedsprofielen geven de hiërarchie tussen de diverse kernen weer.

Op deze manier wordt een basis gelegd voor een prioritering van fietsrelaties tussen de diverse typen kernen. In overleg met alle betrokken gemeenten is het gewenste fietsnetwerk vervolgens verfijnd en zijn criteria bepaald waar het fietsnetwerk in Noordoost-Brabant aan moet voldoen. Met dit netwerk en criteria als basis heeft Kragten vervolgens alle routes geïnventariseerd en aangegeven waar zich welk knelpunt voordoet. De resultaten zijn teruggekoppeld met alle gemeenten in de regio.

Deze methodiek heeft de Provincie ook in de andere Brabantse regio’s toegepast. Kragten heeft voor de Provincie alle deelnota’s uit de diverse regio’s samengevoegd tot één Brabant-brede fietsnota met knelpunten op netwerk- en inrichtingsniveau. Deze nota vormt voor een periode van circa 10 jaar de basis voor het Brabantse fietsbeleid.

Project:
Fietsplan Noordoost Brabant met knelpunten op netwerk en inrichtingsniveau
Locatie:
Noord-Oost Brabant
Klant:
Provincie Noord-Brabant
Terug naar projecten