Flora en fauna in volle glorie door herinrichting ecologische verbindingszone Rillaerse Baan

In opdracht van waterschap Brabantse Delta stelde Kragten het definitief ontwerp en het projectplan Waterwet op voor de ecologische verbindingszone Rillaerse Baan.

Het traject van de beek de Oude Leij loopt vanaf de Rillaerse Baan tot aan het Bels Lijntje en werd als een natte ecologische verbindingszone (EVZ) heringericht. De herinrichting bestond uit een meanderende beekloop met een 2-fasen profiel, natuurvriendelijke oevers en het oplossen van een barrière (verwijderen stuw) voor de vismigratie. Het plangebied ligt op de grens van de gemeente Tilburg en Goirle.

Voor dit mooie project stelde Kragten het bestek op en en verzorgde zij de aanbesteding en de uitvoeringsbegeleiding.

Project:
Flora en fauna in volle glorie door herinrichting ecologische verbindingszone Rillaerse Baan
Locatie:
Tilburg
Klant:
Waterschap Brabantse Delta
Terug naar projecten