Gebiedsgericht programma buitengebied Best

De gemeente Best heeft behoefte aan een gebiedsgericht-programma voor het gehele buitengebied van Best waarin de natuur, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied leidend zijn.

Wat gaan we doen
De gemeente wil een praktisch document dat kan worden gebruikt om (ambtelijk/bestuurlijk) regie te voeren op ontwikkelingen in het buitengebied. Het document kan tevens worden gebruikt als onderbouwing voor de ladder van duurzame verstedelijking en als basis voor afspraken binnen het regionale samenwerkingsverband.

Het document dient voldoende concrete handvatten te bevatten om de aanwezige kwaliteiten in het buitengebied te borgen en te versterken. Dit is noodzakelijk gezien de spanning die op het gebied zit vanuit de woningbouwopgave in Best (ongeveer 4.100 woningen tot 2040) waarbij door diverse partijen (zowel intern als extern) belangstellend wordt gekeken naar het buitengebied van Best.

Plan van aanpak
Op te komen tot een gebiedsgericht programma voor het gebied, conform de nog in te voeren Omgevingswet, stellen wij een plan van aanpak op. Uiteraard starten we met een grondige analyse van het gebied. We kijken naar kansen en bedreigingen uitgaande van de wensen van onze opdrachtgever. Relevante thema’s die op dit moment én in de toekomst van belang zijn nemen we mee. 

Samen met de gemeentelijke disciplines gaan we de diepte in. Een intensieve samenwerking die het beste resultaat oplevert. Uiteraard hebben we collega’s die een sprekende verbeelding kunnen tekenen. 

Vanuit Kragten werken we aan documenten VAN de gemeente in plaats van VOOR de gemeente. Bestuurlijk en ambtelijk draagvlak is belangrijk, we organiseren daarom werksessies. Dat doen we intern met de mensen van de gemeente en ook extern: de gemeente geeft aan welke participatie ze wenst, wij organiseren en regelen. Daarbij ontzorgen we de gemeente zoveel mogelijk. 

Eindresultaat
Het eindresultaat is een breed gedragen gebiedsprogramma waarmee de gemeente ontwikkelingen in haar buitengebied c.q. stadsrandzone op een gewenste manier kan sturen, gebaseerd op een zorgvuldig afwegingskader.

Project:
Gebiedsgericht programma buitengebied Best
Locatie:
Buitengebied Best
Klant:
Gemeente Best
Terug naar projecten