Gebiedsvisie Kerkstraat-oost Zeeland

De gemeente Landerd heeft een visie voor het centrum van het dorp Zeeland opgesteld. Onderdeel van deze visie is een nieuwe invulling van het deelgebied ‘Kerkstraat Oost’. Het betreft het gebied dat globaal is gelegen tussen de Kerkstraat, Brouwerspad, Vlasroot en de Kloosterstraat in Zeeland. In het gebied staan sporthal De Hekel, het Parochiehuis en stonden voorheen de basisscholen Vlasgaard en Wizzert en kinderdagverblijf De Vlieger. De gemeente Landerd heeft ons bureau gevraagd mee te denken in een passende invulling voor dit gebied dat midden in de dorpskern ligt. Hiervoor hebben wij een stedenbouwkundige gebiedsvisie opgesteld. 

Het nieuwe complex met het dorpshuis en de sporthal krijgt een duidelijk nieuw front aan de Kerkstraat. Het Parochiehuis kan hierbij (in welke vorm dan ook) behouden blijven of geïntegreerd worden in de nieuwbouw. De openbare ruimte voor het complex wordt ingericht als verblijfsgebied met ruimte voor groen en ontmoeting.

Het parkeerterrein ligt dichtbij de Kerkstraat en is goed bereikbaar via de route over het verblijfsgebied langs Ambiance. Een groene inrichting zorgt voor een vriendelijke uitstraling en ontneemt het zicht op de achterkanten van de woningen aan het Brouwerspad. Omdat het parkeerterrein terzijde van het complex ligt is een heldere looproute naar de hoofdentree aan de Kerkstraat van belang.

Zorgcomplex Compostella en het nieuwe complex zijn met elkaar verbonden door een groen voetgangersgebied met verblijfskwaliteit dat ter hoogte van de sporthal meer maat krijgt. Hier is een multifunctionele en levendige mix van sport, spel en ontmoeting mogelijk in een groene setting. Ook aan de zijde van de Kerkstraat ontstaat een pleinruimte die met groen wordt ingericht als verblijfsgebied. De inrichting is hier eenduidig en vormt een samenhangend geheel waar het nieuwe gebouw middenin dit gebied staat. Gezien de alzijdigheid en massa van het gebouw is de stedenbouwkundige en architectonische uitwerking van belang om deze plek de kracht te geven die het in potentie heeft.

De levendige buitenruimte vormt de schakel tussen de openbare functies aan de Kerkstraat en de woonbuurt. Door de groene schakel te omkaderen met de gesloten gevels van de sporthal en de woningen ontstaat een heldere en prettige verblijfsruimte. Hier is ruimte voor sport en spel vanuit de sporthal/scholen, speelplekken, buurtinitiatieven en evenementen.

De woningen staan allemaal aan een rustige en aantrekkelijke straat waar voldoende ruimte voor parkeren en groen is. Met de situering van de woningen is ingespeeld op de bestaande omgeving en wordt bijvoorbeeld het zorgcomplex Compostella betrokken bij dit woongebied. Zo kan meer interactie en betrokkenheid tussen de verschillende bewonersgroepen ontstaan.

Project:
Gebiedsvisie Kerkstraat-oost Zeeland
Locatie:
Zeeland
Klant:
Gemeente Landerd
Terug naar projecten