Gebiedsvisie kernrandzone Best

De passie voor complexe gebiedsvisies op het raakvlak tussen stad en land zit bij Bureau Verkuylen diepgeworteld. Dat begon al bij oprichter Jan Verkuylen. Hij heeft dit op inspirerende wijze doorgegeven aan het huidige team. Om de complexiteit te doorgronden is een gedegen analyse op basis van de lagenbenadering ons startpunt. En om alle belangen in het gebied zo goed mogelijk te verenigen is een integrale benadering altijd ons uitgangspunt. Deze aanpak sluit naadloos aan op de gebiedsgerichte aanpak (‘diep, breed en rond kijken’) waar de nieuwe Omgevingswet voor staat.


Een goed voorbeeld van zo’n gebiedsvisie waar een complexe opgave speelt, is die van de kernrandzone bij Best. De ligging in de stadsregio Eindhoven betekent een stevige woningbouwopgave. Maar tegelijkertijd is het kleine buitengebied van Best ook een waardevol cultuurhistorisch kampenlandschap dat als recreatief uitloopgebied dient. Daarnaast speelt ook hier de actuele opgave van de energietransitie, verduurzaming van de landbouw en het bewaken van de natuur en cultuurhistorie. Met een toenemende vraag naar betaalbare woningen voor de juiste doelgroepen, speelt deze vraag in tal van gemeentes in heel Nederland.


Kragten heeft voor de gemeente Best in 2016 al een structuurvisie voor het buitengebied opgesteld. De visie op de kernrandzone is een programmatische uitwerking van deze structuurvisie. Hierbij benaderen wij de opgave vanuit de overtuiging dat de kwaliteiten van het landschap leidend zijn voor nieuwe ontwikkelingen. Bijzondere landschappen willen we beschermen en versterken. In andere landschappen liggen juist kansen om ze met stedelijke ontwikkelingen een kwaliteitsimpuls te geven.


In de nieuwe samenwerking met Kragten kunnen wij gemeenten op dit gebied nóg beter helpen. De kennis en ervaring van Kragten op het gebied van klimaat, natuur, biodiversiteit, energie, infrastructuur, gezondheid en milieu zorgt ervoor dat onze gebiedsvisies een nog steviger fundament krijgen. Ook heeft Kragten veel ervaring op het gebied van participatie van burgers en ondernemers in een gebied op allerlei momenten in een proces. Zo ontstaat een breed gedragen visie op de toekomst. En dat is weer geheel in lijn met de nieuwe Omgevingswet die voor de deur staat.

Project:
Gebiedsvisie kernrandzone Best
Locatie:
Best
Klant:
gemeente Best
Terug naar projecten