Gebiedsvisie Multifunctionele Accommodatie Hapert

De gemeente Bladel wil een Multifunctionele Accommodatie (MFA) in de dorpskern van Hapert realiseren. In dit pand komen de functies onderwijs, cultuur en welzijn bijeen. Het nieuwe gebouw krijgt een centrale plaats in de dorpsgemeenschap en vormt een ontmoetingscentrum voor jong en oud. De MFA verbindt en vergroot de leefbaarheid in Hapert, voor nu en voor de toekomst.

Ongebruikelijke aanpak
Wij hebben een stedenbouwkundig plan gemaakt voor de MFA in Hapert. Dit keer kozen we voor een ongebruikelijke aanpak: om een goed voorstel neer te leggen, vonden wij het essentieel om - naast een stedenbouwkundig plan - ook een architectuurontwerp neer te leggen. Door een totaalbeeld te creëren krijgt de omgeving een eigen en samenhangend karakter van hoge kwaliteit. Voor het architectuurontwerp werkten we samen met Tarra architectuur en stedenbouw uit 's-Hertogenbosch.

Hart voor Hapert
In onze gezamenlijke visiepresentatie ‘Hart voor Hapert’ vormen de kerk en de sporthal een vaststaand onderdeel van de nieuwe accommodatie. Deze bestaande gebouwen vormden de leidraad voor ons plan. Efficiënt omgaan met de beschikbare ruimte stond daarin centraal. De nieuwe MFA wordt een aantrekkelijk voorzieningencluster, waar alle inwoners van Hapert van kunnen profiteren. Het gebouw biedt onderdak aan het gemeenschapshuis, een ouderensteunpunt, de peuterspeelzaal, bibliotheek, basisschool en kerk.

Uitgedaagd
Gebruikers van de nieuwe accommodatie versterken elkaar, verbinden inwoners en verwelkomen hen op een laagdrempelige manier. Daarom zijn we uitgegaan van één echt dorpshart op een centrale plek. De schakelbare foyer verbindt de verschillende ruimtes en functies aan elkaar en biedt ruimte voor ontmoeting en initiatieven. Gebruikers worden uitgedaagd tot samenwerking.

Groene omgeving
Wij vinden het belangrijk dat de bebouwing één beeld vormt met de openbare ruimte. Het hele plan is dan ook in lijn met de bestaande structuur van het dorp aangelegd. Er is veel ruimte voor groen; bestaande en waardevolle bomen worden waar mogelijk ingepast. Daarnaast worden er versnipperd over het erf nieuwe bomen aangeplant. Zo kan iedereen een heerlijk rondje Hapert lopen in een nieuwe prachtige en groene omgeving.

Project:
Gebiedsvisie Multifunctionele Accommodatie Hapert
Locatie:
Hapert
Klant:
Gemeente Bladel
Terug naar projecten