Gegevens voor de structuurvisie van Stein

De gemeente Stein stelde de Ruimtelijke Structuurvisie 2014-2024 vast. Kragten heeft hieraan een bijdrage geleverd door in overleg met de gemeente onder andere al het kaartmateriaal te vervaardigen.

De Ruimtelijke Structuurvisie is een uitwerking van de Strategische Toekomstvisie van de gemeente Stein. De eerste drie thema's uit de Strategische Toekomstvisie "Samenleving met sociale vitale kernen", "Gemeente met aantrekkelijke woon- en leefomgeving" en "Bereikbare en bedrijvige gemeente" zijn hierin uitgewerkt.

Bij de vervaardiging van het kaartmateriaal is gebruik gemaakt van de lagenbenadering in zowel de analyse-, ontwerp- en afstemmingsfase. Hierbij is een GIS-systeem gebruikt om het geheel in beeld te brengen. De ruimte is hierbij opgedeeld in 3 lagen: ondergrond (biotisch, abiotisch en water), netwerken (groen, natuur en energie) en occupatie (gebiedstypes, milieu, extern veiligheid).

Project:
Gegevens voor de structuurvisie van Stein
Locatie:
Stein
Klant:
Gemeente Stein
Terug naar projecten