GeoApps Warmtetransitie ondersteunt gemeente Weert

Het klimaatakkoord spreekt: “gemeenten zullen uiterlijk eind 2021 een transitievisie warmte vaststellen waarin het tijdspad waarin wijken worden verduurzaamd, is vastgelegd. Per wijk zal na samenspraak met gebouweigenaren uiteindelijk een gemeenteraadsbesluit over de precieze toekomstige energievoorziening worden genomen. Dan weet iedereen ruim van tevoren waar hij aan toe is”.

De warmtetransitie vraagt om gebouw-gebonden maatregelen, die veelal afhankelijk zijn van de omgeving. Om het alternatief van aardgas te bepalen, zijn omgevingsfactoren cruciaal. Zijn er bijvoorbeeld bedrijven in de buurt die restwarmte hebben? Of is de bodem geschikt voor het leveren van aardwarmte? En wat voor effect heeft de warmtetransitie op de huidige energie-infrastructuur? Aspecten die uiteindelijk meebepalen wat het hernieuwbare energiesysteem voor de gebouwde omgeving gaat zijn.

In opdracht van de gemeente Weert voeren we, in samenwerking met Het EnergieBureau, de Quickscan Warmte uit. Deze maakt de eerste warmtetransitie-kansen inzichtelijk. Kenmerken van de gebouwde omgeving worden in kaart gebracht, we kijken naar de eigenschappen van huidige en toekomstige warmte/koude bronnen en we gaan het gesprek aan met stakeholders over hun bijdrage in de transitie.

De ruimtelijke informatie verwerken we in de GeoApps Warmtetransitie. Dit is een online viewer, waarmee de geodata eenvoudig kan worden geraadpleegd. Doordat het te openen is in een internetbrowser is GeoApps Warmtetransitie erg toegankelijk en kan deze makkelijk gedeeld worden met anderen, zowel intern bij de gemeente Weert als ook met stakeholders uit de gemeente. Vervolgens biedt het de gemeente Weert zelf de mogelijkheid om kaartlagen uit of aan te zetten en achterliggende informatie per kaart te raadplegen.

Zo krijgt de gemeente Weert op buurtniveau de nodige informatie en de eerste kansen voor de warmtetransitie en waar de energie-infrastructuur aangepast dient te worden. 

Project:
GeoApps Warmtetransitie ondersteunt gemeente Weert
Locatie:
Weert
Klant:
Gemeente Weert
Terug naar projecten