Geodetische-informatie-over-natuurvriendelijke-oevers-Tweede-tranche

In opdracht van Combinatie Beluga heeft Kragten diverse geodetische werkzaamheden verricht voor het project Natuurvriendelijke Oevers Tweede Tranche (NVO2). Combinatie Beluga heeft in opdracht van Rijkswaterstaat op 17 locaties langs de Maas in Limburg en Noord-Brabant de oevers ingericht als natuurvriendelijke oevers. 
 
Per locatie is de landmeetkundige meting opgewerkt tot een Genio-bestand (Digitaal Terrein Model (DTM)) en Digitaal Topografisch Model (DTB). Daarna is de DTB verwerkt in de Beheerkaart Nat (BKN). Tenslotte zijn alle bestanden ten behoeve van het Opleverdossier, conform de eisen, verwerkt en opgeleverd als Meridian-importbestand.

Project:
Geodetische-informatie-over-natuurvriendelijke-oevers-Tweede-tranche
Terug naar projecten