Geohydrologische ondersteuning bij ondertunneling Overweg Vierpaardjes in Venlo

Dagelijks ontstaan lange wachtrijen van het verkeer tussen het oostelijk en westelijk deel in de gemeente Venlo ter hoogte van de spoorwegovergang Vier Paardjes. Hierdoor gaan wegebruikers risico’s nemen die de veiligheid in gevaar brengt. Om de verkeersdoorstroming en de verkeersveiligheid bij de spoorwegovergang bij de Vierpaardjes te verbeteren, zou het gewenst zijn om hier een gecombineerde onderdoorgang voor zowel langzaam- als snelverkeer te realiseren. De gemeente Venlo is bezig om de haalbaarheid van deze oplossing verder te onderzoeken.

Om inzicht te krijgen in de haalbaarheid van deze oplossing dient onder andere te worden gekeken naar de geohydrologische effecten van de tunnel op de omgeving en de geohydrologische knelpunten tijdens de aanleg van de onderdoorgang. Kragten heeft de geohydrologische situatie in een grondwatermodel gesimuleerd. De geohydrologische situatie is vrij complex door de invloed van de Maas en de nabij gelegen stijlrand op de grens met Duitsland. Deze situatie zorgt ervoor dat het verhang van het grondwater relatief hoog is op de locatie van de tunnel. De definitieve effecten van de tunnel op het grondwater zijn in het model doorgerekend, waarbij is gekeken naar opstuwing van het grondwater. Ook is gekeken naar de geohydrologische aspecten tijdens de aanleg van de tunnel en welke risico’s mogelijk kunnen optreden de aanleg, zoals bijvoorbeeld zettingen en zeer hoge onttrekkingsdebieten.

Project:
Geohydrologische ondersteuning bij ondertunneling Overweg Vierpaardjes in Venlo
Locatie:
Venlo
Klant:
Gemeente Venlo
Terug naar projecten