Gevoelstemperaturenkaart nieuwe wijk Sittard-Geleen

De gemeente Sittard-Geleen en ontwikkelingsmaatschappij de Haese C.V. hebben plannen voor het aanleggen van de nieuwbouwwijk De Haese in het middengebied, deelplan C. Hoe kun je op voorhand toetsen dat de nieuwe wijk hittebestendig is? Met deze vraag zijn wij aan de slag gegaan.

Het gebied waar de nieuwbouwwijk komt is nu in gebruik als landbouwgebied en overwegend groen met beplanting en bomen. Door een nieuwe wijk ontstaat er meer verharding wat iets doet met de gevoelstemperaturen omdat stenen meer warmte vasthouden. Het was voor de stedenbouwkundige een
uitdaging om een wijk te ontwerpen met een goed woon- en leefklimaat waarbij naast groen en spelen ook voldoende ruimte voor water aanwezig was. Door groen en water bovengronds te combineren ontstaat er voldoende groene ruimte om bij warme dagen verkoeling op te zoeken en ruimte voor water als er een hevige regenbui valt.

Het unieke aan dit project is dat de hittestressberekening wordt gedaan voor een gebied waar nog geen woningen staan, zodat de gemeente en de ontwikkelaar inzicht krijgen in de gevoelstemperaturen in de eindsituatie en daar waar nodig de plannen nog kunnen aanpassen om het risico op hittestress in deze toekomstige wijk te beperken. Aan de hand van een stedenbouwkundig plan, het beplantingsplan en
de plannen voor de waterbuffer is de gevoelstemperaturenkaart opgesteld.


In de berekening zijn de meteorologische gegevens en geografische gegevensmeegenomen en is de methode van de Ontwikkeling Standaard Stresstest Hitte gevolgd. In deze methode wordt rekening gehouden met de zonnestanden op 1 juli tussen 12:00 en 18:00 uur lokale tijd, de verdeling vegetatie en verharding, de luchttemperatuur, de luchtvochtigheid en zonnestraling. Het resultaat is geen kaart met
werkelijke (lucht)temperaturen, maar een kaart met temperaturen zoals die zouden worden ervaren door een gemiddeld persoon.


Op basis van deze gevoelstemperaturenkaart weten de gemeente Sittard-Geleen en ontwikkelingsmaatschappij de Haese C.V. dat de nieuwbouwwijk De Haese hittebestendig kan worden gerealiseerd. Zo dragen wij samen bij aan de fijne leefomgeving voor de toekomstige bewoners van De Haese.

Project:
Gevoelstemperaturenkaart nieuwe wijk Sittard-Geleen
Locatie:
Sittard-Geleen
Klant:
Gemeente Sittard-Geleen en Ontwikkelingsmaatschappij de Haese
Terug naar projecten