GIS in strijd tegen het stedelijk hitte-eiland

Voor de gemeente Weert binnen het project Groen Blauwe Agenda (zie voorpagina van deze krant) zijn we bezig om invulling te geven aan haar ambities op het gebied van groen, water, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Veel vragen komen hierbij aan bod en GIS is een sterk hulpmiddel voor gefundeerde antwoorden op deze vragen. Eén van de vragen die in dit kader gesteld werd is: hoeveel groen ligt er in de kernen van deze gemeente en wat is de verdeling tussen groen op gemeentepercelen en daarbuiten?

Met luchtfoto’s en satellietbeelden krijg je al dit groen goed in beeld. Alles digitaliseren is echter geen optie. Maar met een oude vertrouwde GIS-analyse op openbaar beschikbare satellietbeelden kunnen we het NDVI berekenen. De NDVI staat voor de Normalized Difference Vegetation Index. Satellieten meten in het elektromagnetisch spectrum onder andere licht. Het voor mensen zichtbare licht is daar een klein stukje van. Net voorbij het zichtbare licht meet de satelliet het nabij infrarood. De verhouding tussen nabij infrarood en infrarood geeft informatie over hoe levend de vegetatie is, uitgedrukt in een indexgetal. Met andere woorden: als het er groen uitziet hoeft het nog geen vegetatie te zijn, maar is het groen en straalt het uit in de nabij infrarode frequenties dan is het levende vegetatie (en bijvoorbeeld geen kunstgrasveld).

Nu we de gebieden met levend groen in beeld hebben is het gemakkelijk dit te combineren met de lijst met percelen die op naam staan van de gemeente. Deze lijst is weliswaar geen open data maar tegen betaling kan het kadaster een lijst leveren of kan de gemeente zelf deze lijst aanleveren met de percelen die op haar naam staan geregistreerd. 

Het in GIS combineren van beide bronnen geeft een goed beeld van de totale oppervlakte groen in de hele gemeente; het groenoppervlak in de verschillende kernen en welk deel van het groen op percelen van de gemeente of van particulieren ligt. Deze informatie wordt gebruikt voor de verdere invulling van de Groen Blauwe Agenda. Een agenda met concrete maatregelen om zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de groene en blauwe structuren in Weert te verbeteren.

Project:
GIS in strijd tegen het stedelijk hitte-eiland
Locatie:
Weert
Klant:
Gemeente Weert
Terug naar projecten