Groen-blauwe agenda voor gemeente Weert

Kragten is samen met Pantopicon, een Belgisch onderzoeksinstituut, bezig met het opstellen van de Groen-blauwe agenda voor Weert, een concreet uitvoeringsprogramma en daarmee een cruciaal instrument om invulling te geven aan de wensen en ambities in de openbare ruimte van Weert.

In de eerder opgestelde visie voor Weert kwam unaniem bij jong en oud terug dat groen en blauw gewaardeerd worden en ook naar de toekomst toe gekoesterd moet worden. Wij vinden het dan ook spijtig om te zien dat de laatste decennia in veel gemeenten het accent in het groenbeleid veelal heeft gelegen op bezuinigen en het schoon en veilig houden van onze openbare ruimte. Er zijn zoveel meer waarden met groen en blauw te realiseren, zonder schoon en veiligheid uit het oog te verliezen. Wij zien namelijk dat we met de groen-blauwe invulling van de openbare ruimte antwoord kunnen geven op (een deel van) de huidige en toekomstige opgaves waar Weert voor staat.

In het project kijken we met een integrale bril naar de openbare ruimte, dus niet meer sectoraal vanuit het riolerings- of het groenbeleid. We formuleren een duidelijk beleid voor de biodiversiteit. Met behulp van een systeemanalyse maken we de knelpunten en daarmee ook de kansen voor Weert inzichtelijk. Vervolgens gaan we integraal invulling geven aan de inhoud van de agenda. De wijze van participatie met de omgeving volgt uit de uitvoeringsagenda.

De rode (of eigenlijk groen-blauwe) draad in de agenda is welke sociale, ecologische en economische waarden het groen en blauw kan creëren en welke waarden belangrijk zijn voor de gemeente Weert. Dit kan bijvoorbeeld zijn gezondheid, beweging, geluk, biodiversiteit, zuivering lucht, vestigingsklimaat, imago en toerisme. De Groen-blauwe agenda sluit aan bij de omgevingsvisie die Weert op dit moment nog opstelt. Hiermee gaat de gemeente Weert voor een duurzame toekomst.

Project:
Groen-blauwe agenda voor gemeente Weert
Locatie:
Weert
Klant:
Gemeente Weert
Terug naar projecten