Groen-blauwe gebiedsontwikkeling gemeente Meierijstad

Een fraai landschap, aantrekkelijke natuur en verkwikkend water zijn onmisbare ingrediënten voor het ontwikkelen, inrichten en gebruiken van een gezonde leefomgeving. Die moet van hoge kwaliteit zijn en toegang geven tot een toekomstbestendig ecosysteem voor mens en dier. De gemeente Meierijstad wil daarom met kracht inzetten op het behoud en de verbetering van ons woon-, werk- en recreatieklimaat. De gemeente beseft dat dit niet vanzelf gaat maar dat (extra) investeringen noodzakelijk zijn voor de versterking van de kwaliteiten van natuur en landschap op haar grondgebied.

De gemeente Meierijstad wil daarom haar groen-blauwe ambities voor de korte, middellange en lange termijn formuleren en realiseren. Natuurlijk zijn er op dit gebied al initiatieven en projecten die lopen en/of tot uitvoering (gaan) worden gebracht. Sint-Oedenrode Droge Voeten, Omnipark Erp, de Natuur- en Landschapsvisie Meierijstad en de Landschapstriënnale Brabantse Beekdalen zijn hier voorbeelden van. Bij deze projecten zijn wij al betrokken. Maar er moeten meer projecten worden opgestart, het moet sneller en de onderlinge afstemming en informatievoorziening tussen de projecten moet beter zodat projecten ‘van elkaar kunnen leren’. De ambities zijn helder, alle deelnemende partijen willen vooruit en de financiële middelen zijn aanwezig!

Daarom is Wil Snellen van ons bureau in 2020 door de gemeente Meierijstad aangesteld als ‘Aanjager Groen-blauw’. De gemeente Meierijstad wil op zeer korte termijn meer structuur en afstemming op de invulling en uitvoering van haar Meerjarenprogramma Groenblauwe Gebiedsontwikkelingen Meierijstad 2020 - 2027 verkrijgen. Juist omdat er tot en met 2027 veel initiatieven en projecten (gaan) lopen binnen de gemeente, wil zij dat de groen-blauwe gebiedsontwikkelingen worden aangejaagd.

Het versneld realiseren van robuuste groen-blauwe gebiedsontwikkelingen vereist binnen de gemeente Meierijstad voldoende kennis en capaciteit (procesbegeleiding, projectleiding, inhoudelijke expertise) in relatie tot de ambities, opgaven en beschikbare financiële mogelijkheden. Eventuele noodzakelijke kennis van andere partijen zoals waterschappen en provincie, moet worden opgehaald. Aan de aanjager Groen-blauw de taak om samen met de projectleiders binnen de gemeente Meierijstad de verschillende projecten in een stroomversnelling te brengen.

Project:
Groen-blauwe gebiedsontwikkeling gemeente Meierijstad
Locatie:
Gemeente Meierijstad
Klant:
Gemeente Meierijstad
Terug naar projecten