Groen Loont voor Laurentius Ziekenhuis Roermond

De openbare ruimte gebruiken we allemaal. Of het nu is om een boswandeling te maken, naar de supermarkt te gaan, te rijden door een plaats om in een andere plaats te komen of om op een warme dag verkoeling te zoeken in de winkels. Stel dat we in de openbare ruimte per m2 ons maar op één doel, bijvoorbeeld winkelend publiek of recreatie, richten dan zouden we veel meer oppervlakte nodig hebben dan Nederland groot is. We kunnen het ons simpelweg niet veroorloven om eenzijdig naar de openbare ruimte te kijken. De openbare ruimte dient altijd meerdere functies tegelijk.

Als we bijvoorbeeld water en groenvoorzieningen meenemen in het straatbeeld, dan wordt de omgeving niet alleen levendiger, maar creëer je ook stedelijke ecosystemen die tevens een groener karakter geven aan de stad. Voor gebruikers kunnen er tegelijkertijd plekken gecreëerd worden die fijn zijn om in te vertoeven.

Met de toenemende zonkracht is wachten op jouw vriendin waarmee je gaat winkelen in de schaduw van de boom namelijk wel zo lekker waar het op een hete dag zo’n 10 tot 15˚C koeler is. Eén boom heeft op een zonnige dag een koelvermogen van 20-30 kW, dat overeenkomt met ongeveer 10 airco’s.

Daarnaast zijn struiken goed voor geluidsreductie, bomen en struiken hebben een zuiverende werking voor de lucht door het afvangen van fijnstof, absorptie van stikstofoxiden, ozon en koolstof. Een toevoeging van het juiste groen zorgt, zo is wetenschappelijk bewezen, voor een stijging van de WOZ-waarde en voor een stijging in arbeidsproductiviteit en verlaagt het ziekteverzuim. En zo zijn er verscheidene baten welke in eerste opzicht vaak gemist worden.

Velen focussen zich op kosten voor aanleg en beheer van groenvoorzieningen en water, waardoor de meerwaarde voor de gebruiker over het hoofd wordt gezien. Dat komt omdat deze meerwaarde subjectief is. Of beter gezegd ‘was’. Door hier (economische) waarden aan te hangen, kunnen kosten en baten beter worden afgewogen. Met de ‘batentool’ kan de opdrachtgever nu bij uiteenlopende vraagstukken, en in verschillende projectfases, een weloverwogen keuze te maken.

Bij het Laurentius ziekenhuis te Roermond paste Kragten deze tool toe. Bij de terreininrichting werd in eerste instantie gestreefd naar voldoende parkeerplaatsen. Kragten wilde deze parkeerplaatsen realiseren én tevens plaats maken voor voldoende groen. Het aanplanten van groen brengt beheerkosten met zich mee en om deze uitgaven te verantwoorden zijn de baten van een groene terreininrichting in beeld gebracht. De uitkomst was positief, want naast luchtzuivering en een prettigere beleving van het Ziekenhuis, zorgde het groen voor een kostenreductie door een lager energieverbruik, minder ziekteverzuim en minder ligdagen in het ziekenhuis.

Zo werken we samen aan een openbare ruimte die (nog) beter afgestemd is op de gebruiker.

Project:
Groen Loont voor Laurentius Ziekenhuis Roermond
Locatie:
Roermond
Klant:
Laurentius Ziekenhuis
Terug naar projecten