Groene beweegroute door de Waalsprong Nijmegen

In de Waalsprong wordt de komende jaren een compleet nieuw stadsdeel voor Nijmegen gebouwd. Zo’n 6.000 woningen zijn hier al gerealiseerd en er komen er nog 6.000 bij. De komende jaren wordt op diverse deelplannen gewerkt aan in totaal zo’n 3.000 woningen, een winkelcentrum en diverse maatschappelijke voorzieningen. Een bijzonder element in dit gebied wordt de groene route, een ‘urban fit track’ van bijna drie kilometer lang, dwars door het gebied.

De groene route is gebaseerd op het inmiddels beproefde concept Skills Garden en het wetenschappelijk bewezen Athletic Skills Model (ASM) met de tien grondvormen van bewegen. Er is voor ieder wat wils, van jong tot oud, en van sportief tot minder valide. De twee verbindende grondvormen in de route zijn ‘lopen/gaan’ en ‘balanceren/vallen‘. Door verschillende type ondergronden en elementen te integreren in de infrastructuur van de openbare ruimte, creëren we een route die uitdagend en toegankelijk is voor verschillende doelgroepen.

Kenmerkend voor de route zijn de verschillende sferen en (beweeg)uitdagingen. Op diverse plekken is er de mogelijkheid om van route, sfeer en uitdaging te veranderen en gebruik te maken van steeds nieuwe uitdagingen op wisselende ondergronden en vanuit een andere motivatie of beleving. Wisselende tijdsinspanning, behoefte en/of uitdaging kunnen binnen de groene route worden ontdekt en gebruikt, als onderdeel van je eigen ommetje, individueel, met het gezin of in groepsverband. Dit vraagt om een andere manier van denken over de inrichting van de buitenruimte. Bewegen staat centraal in de algehele ontwerpfilosofie en de inrichting wordt hierop aangepast, in plaats van dat het een sluitstuk in het ontwerp wordt. Het gaat niet om her en der wat losse elementen, maar een totaalconcept waarbij ook trappen, hellingen, meubilair en verlichting zijn meegenomen.

De hoofdroute is inmiddels bepaald en het eerste deel van de route wordt momenteel gerealiseerd. Naarmate de Waalsprong verder wordt ontwikkeld, zal samen met wijksportcoaches en bewoners steeds worden gekeken hoe binnen dit hoofdconcept telkens nieuwe elementen aan de route kunnen worden toegevoegd.

Zo zal de groene route geheel in de geest van de Omgevingswet uiteindelijk bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor de bewoners van de Waalsprong, waarbij naast beweging ook ontmoeting een belangrijke rol speelt. 

Project:
Groene beweegroute door de Waalsprong Nijmegen
Locatie:
Nijmegen
Klant:
Gemeente Nijmegen
Terug naar projecten