Groot onderhoud overkluisde Maasnielderbeek te Leeuwen

De gemeente Roermond besloot om groot onderhoud aan de overkluisde Maasnielderbeek in de wijk Leeuwen uit te voeren. Kragten ondersteunde de gemeente door voorbereidingswerkzaamheden uit te voeren, zoals reiniging- inspectie- en meetwerk, om de toestand en afmetingen van de koker inclusief gewelven en de ligging van de doorgeschoten kabels en leidingen in beeld te krijgen.

Op basis hiervan stelde Kragten een onderhoudsplan op dat resulteerde in een bestek, dat op basis van EMVI is aanbesteed. De plannen van aanpak van de inschrijvers beoordeelde Kragten en aanvullend verzorgde zij ook de directievoering en het toezicht op de werkzaamheden van de aannemer.

Project:
Groot onderhoud overkluisde Maasnielderbeek te Leeuwen
Locatie:
Roermond
Klant:
Gemeente Roermond
Terug naar projecten