Haalbaarheid snelfietsroute Sittard-Venlo met het oog op de toekomst

In navolging van het regionaal fietsplan voor de regio Midden-Limburg heeft Kragten in opdracht van de regio Midden-Limburg een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar een snelfietsroute tussen Sittard, Roermond en Venlo. Deze haalbaarheidsstudie is concreet benoemd in het Uitvoeringsprogramma van het regionaal fietsplan.

De haalbaarheidsstudie hield in dat op basis van een aantal criteria ten aanzien van netwerk en inrichting een vooraf besproken route met een aantal alternatieven ter plekke is geanalyseerd en beoordeeld. In deze beoordeling stond vooral de vraag centraal ‘wat moet er gebeuren om het betreffende deel van de route daadwerkelijk de functie en vormgeving van snelfietsroute te laten zijn?’

Uiteindelijk is een route als kansrijk beoordeeld waarbij de regio en de betrokken gemeenten zich realiseren dat hiermee een aanzienlijke investering gemoeid is. Uitvoering is dan ook iets voor de (middel)lange termijn. Positief is dat de route reeds ‘op de kaart’ staat in de door het Ministerie van I&M gepresenteerde Toekomstagenda voor snelfietsroutes. De Provincie Limburg heeft reeds aangegeven het thema snelfietsroutes de komende jaren een prominentere plaats te geven in het denken over de fiets in Limburg.

Project:
Haalbaarheid snelfietsroute Sittard-Venlo met het oog op de toekomst
Locatie:
Sittard
Klant:
Regio Midden-limburg
Terug naar projecten