Haalbaarheidsonderzoek nieuw sportpark Horst aan de Maas

In dit haalbaarheidsonderzoek is de realiteitswaarde van de vraagstelling voor een nieuw gezamenlijk sportpark voor de kernen Meterik en America afgezet op de vitaliteit van de betrokken sportverenigingen, groeiprognoses, demografische en sportontwikkelingen, trends én het draagvlak in de kernen. Een aantal mogelijke locaties zijn vervolgens gewogen op de benodigde ruimteclaim voor een gezamenlijk sportpark, een goede en veilige bereikbaarheid voor de verschillende doelgroepen, de eigendomsverhoudingen en tenslotte op de benodigde investeringen.

Ten behoeve van het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met de betrokken sportverenigingen (voetbal en tennis), de gemeente, het waterschap en een hiertoe gevormde werkgroep uit de kernen Meterik en America (SAAM). Daarnaast is op een beoogde locatie een waterhuishoudkundige studie uitgevoerd om te onderzoeken of de grondwaterstanden de realisatie van een sportpark in de weg zouden kunnen staan.

Project:
Haalbaarheidsonderzoek nieuw sportpark Horst aan de Maas
Locatie:
Horst aan de Maas
Klant:
Gemeente Horst aan de Maas
Terug naar projecten