Handboek Circulair werken

Uw gids voor de circulaire economie

De circulaire economie kent vele gezichten en wordt op diverse wijzen opgepakt binnen organisaties. De ene gemeente koppelt het aan het afvalbeleid, de andere gemeente aan inkoop. De ene gemeente stimuleert ondernemers circulair te produceren, de andere gemeente maakt circulaire materiaalkeuzes in haar eigen projecten. Dit alles geeft de essentie van de circulaire economie weer: het zit verweven in alles wat we doen.

We zien in toenemende mate dat opdrachtgevers de circulaire economie willen ervaren aan de hand van een concreet project. De Duurzame Rotonde voor de gemeente Vlaardingen is daar een voorbeeld van en nu werken we met de gemeente Venlo aan een circulaire invulling van de Oude Turfstraat, die de nieuwe cradle-to-cradle-woonwijk zal ontsluiten.

Voor de Oude Turfstraat adviseren en ontwerpen we vanuit circulariteit. Daarnaast hebben we hier het Handboek Circulair Werken opgesteld. Dit handboek geeft per projectfase aan hoe circulair te werken. In de eerste drie fases creëren we circulariteit en maken we de keuzes. De laatste drie fases zijn ingericht voor het behouden van circulariteit. De ene fase kan niet zonder de andere. Circulariteit in een fase overslaan, betekent verlies van grondstofwaarde. De afbeelding geeft de invloed van circulariteit weer. Hoe eerder je in de ontwikkeling van het project zit, hoe meer mogelijkheden er zijn om circulariteit te realiseren.

De initiatief- en definitiefase bepalen de kaders. Voor de Oude Turfstraat zijn dat de zeven ‘Venlo Principes’. Op basis van deze principes benoemden wij kansen voor de herinrichting van de Oude Turfstraat. Dit is vervolgens input voor het Programma van Eisen en het ontwerp. De ‘Venlo Principes’ zitten nu verwerkt in het ontwerp en materiaalkeuze. We integreren hiermee deze principes in de reguliere werkwijze: naast kwaliteit, uitstraling, prijs en meer, voegen we de principes toe aan het afwegingskader op basis waarvan we keuzes maken. In de laatste drie fases leggen we de invulling van de ‘Venlo Principes’” vast in contract(en) en beheer- en oogstplannen. Hiermee borgen we de waarde van grondstoffen in elke projectfase.

Met een Handboek Circulair Werken borgen we de circulariteit in uw projecten.

Project:
Handboek Circulair werken
Locatie:
Venlo
Klant:
Gemeente Venlo
Terug naar projecten