Helder beeld op eigendom Wonen Zuid

Voor Wonen Zuid is het van belang dat het voor de beheerders van Wonen Zuid en de uitvoerende aannemer helder is welke openbare ruimte in eigendom is van Wonen Zuid en op welke wijze deze openbare ruimte moet worden onderhouden. Hiervoor heeft Kragten voor de wooncomplexen van woningcorporatie Wonen Zuid in Midden-Limburg een contract opgesteld voor het onderhoud en beheer van de buitenruimte.

Met behulp van actuele luchtfoto’s en inventarisaties ter plaatse is door Kragten een opname gedaan van de openbare ruimte van Wonen Zuid. De complexen zijn geïnventariseerd op basis van beheereenheden en verwerkt in gis-tekeningen. Tevens zijn voorstellen gemaakt om het beheer te vereenvoudigen.

De gis-tekeningen vormen tevens de basis voor Wonen Zuid om hun kadastrale eigendommen te kunnen raadplegen en beheereenheden in te zien. Om wijzigingen en toekomstige ontwikkelingen voor Wonen Zuid op een eenvoudige wijze te kunnen beheren, zijn er in de gis-programmatuur handige tools toegevoegd om wijzigingen vast te leggen.

Het contract is opgesteld in de vorm van een raamovereenkomst, dat flexibiliteit geeft in kwaliteit en uitvoeringsperiode. Tevens ondersteunt Kragten Wonen Zuid bij het proces van op een andere wijze omgaan met het nieuwe onderhoudscontract en de uitvoerende partij.

Project:
Helder beeld op eigendom Wonen Zuid
Locatie:
Midden-Limburg
Klant:
Wonen Zuid
Terug naar projecten