Helderheid maatregelen door verkeerskundig onderzoek Beekse Bergen Hilvarenbeek

Libéma is voornemens om bij Safaripark de Beekse Bergen een vakantiepark te realiseren. Dit vakantiepark heeft aanzienlijke invloed op de omgeving. Kragten heeft in het kader van de ontwikkeling van het Safariresort diverse onderzoeken verricht ten behoeve van de planologische procedures, waaronder een uitgebreid verkeerskundig onderzoek. Door middel van het bepalen van verkeersgeneratie en de effecten hiervan op bestaande verkeersstromen is een analyse verricht van de te verwachten knelpunten. Op basis hiervan is inzichtelijk gemaakt welke maatregelen passend zijn om deze knelpunten zo veel mogelijk te beperken.

Project:
Helderheid maatregelen door verkeerskundig onderzoek Beekse Bergen Hilvarenbeek
Locatie:
Hilvarenbeek
Klant:
Libéma
Terug naar projecten