Herinrichting buurtschap Windraak

Kragten verzorgt voor de gemeente Sittard-Geleen de planvoorbereiding van de herinrichting van buurtschap Windraak. Door de coronacrisis leek het voor de gemeente niet langer mogelijk om de gewenste mate van burgerparticipatie op een veilige en toch effectieve wijze mogelijk te maken. Om de continuïteit van het project te waarborgen is ingezet op e-participatie.
Windraak Sittard-Geleen


Voor de gemeente Sittard-Geleen was het van essentieel belang om in tijden van de coronamaatregelen alsnog de bewoners te bereiken. Door de maatregelen en het beleid van de gemeente was het niet mogelijk om bewoners fysiek te benaderen. Hierdoor is de gemeente met onze hulp in een zeer kort tijdsaspect overgegaan tot e-participatie. Een team van vijf personen heeft in slechts één week tijd een volledige digitale omgeving opgetuigd en ingericht.


De wens van de gemeente was om een storymap te ontwikkelen, waarbij de bewoners op ieder gewenst moment de storymap konden benaderen. In de digitale omgeving konden de bewoners na een welkomstwoord van de wethouder kennis maken met de presentatie van het voorlopig ontwerp (VO) waarin 3D-visuals van de toekomstige omgeving zijn geschetst. De bewoners konden ook reageren op de online enquête in de vorm van maptionnaire en het voorlopig ontwerp met toelichting. Via de enquête is het voor bewoners mogelijk gemaakt om op basis van het VO verbetervoorstellen en/of opmerkingen aan te dragen.


In dit plan wordt het buurtschap Windraak klimaatbestendig gemaakt door de aanleg van een gescheiden stelsel en de afkoppeling van de woningen van het vuilwaterriool. Daarnaast zal er een duurzame, veilige inrichting gecreëerd worden in het beschikbare smalle profiel.


De e-participatie resulteerde in een gedragen plan, waarbij de bewoners, ondanks de beperkingen van de coronacrisis, actief betrokken waren en input leverden die wordt meegenomen in de totstandkoming van het definitief ontwerp.

Project:
Herinrichting buurtschap Windraak
Locatie:
Sittard-Geleen
Klant:
Gemeente Sittard-Geleen
Terug naar projecten