Herinrichting DAF-terrein

De DAF vrachtwagenfabriek is voornemens om het huidige groen rondom de hoofdlocatie in Eindhoven te herstructureren. Het voldoet niet meer aan de wijze waarop DAF zich wil presenteren. Aannemer Gustaaf Geldrop B.V., die het onderhoud verzorgt op het DAF-terrein, heeft aan Kragten gevraagd om een toekomstvisie op te stellen voor het groen op het DAF-terrein.

Kragten heeft deze toekomstvisie opgesteld, waarbij begonnen is met een analyse van het terrein. Waar bevinden zich welke functies en welke onderverdeling is hierin te maken? Zo zijn de hoofdtoegangen, de fabriek, de kantoren, de kantine en restaurants, de showroom, de onderzoeksafdelingen, het hotel en het feestpaviljoen onderscheiden in de analyse. Middels een brainstormsessie met DAF is vervolgens een structuurplan opgesteld. In het structuurplan is extra aandacht gegeven aan biodiversiteit en klimaatadaptie. In het plan is een driedeling gemaakt op structuurniveau en zijn gebieden onderverdeeld in de niveaus Parels, Basis en Sober.

‘Parels’ zijn de meest representatieve gebieden van het terrein waar veel bezoekers komen, zoals de showroom en het hotel. Binnen de parels is een beplantingstype voorgesteld die afwijkt van de overige beplanting. De specifieke vaste planten met siergrassen geven door de jaarlijkse cyclus van groei, bloei en afsterven een kenmerkend beeld waarmee ze een echte blikvanger vormen.
Gebieden waar de inrichting net en verzorgd moet zijn, zijn ingedeeld in de klasse ‘Basis’. Dit zijn de terreinen rondom de kantoren en de fabrieken.
Als laatste zijn de overige gebieden ingedeeld in de klasse ‘Sober’. Deze gebieden geven ruimte voor het toepassen van extensief beheer. De plantkeuze is hierop aangepast.

Door de driedeling ontstaat een gevarieerd, samenhangend terrein met drie verschillende sferen die op elkaar zijn afgestemd met als resultaat een hoogwaardig industrieterrein voor de DAF-vrachtwagenfabriek.

De komende jaren wordt het structuurplan uitgevoerd en krijgt het DAF-terrein zijn hoogwaardige groene uitstraling.

Project:
Herinrichting DAF-terrein
Locatie:
Eindhoven
Klant:
DAF vrachtwagenfabriek
Terug naar projecten