Herinrichting Heukelomsebeek voor natuurontwikkeling en recreatief medegebruik

Een opeenstapeling van planologische ontwikkelingen is gebundeld in een Integrale GebiedsUitwerking (IGU), waarin de herinrichting van de Heukelomsebeek in de gemeente Bergen is opgenomen. De directe aanleiding is de geplande peilverhoging met 20 cm van de Maas. Het plangebied ondervindt daardoor een flinke grondwaterstandverhoging.

Een deel van de landbouwkundige exploitatie is inmiddels gesaneerd, waardoor ruimte ontstaat voor nieuwe natuur. De herinrichting van de Heukelomsebeek speelt hierin een centrale rol, in verband met de eerder toegekende specifiek ecologische functie. De aanliggende terreinen worden verschraald voor de vereiste natuurdoeltypen.

De toekomstige beheerder Het Limburgs Landschap kijkt mee met de maatregelen en de gemeente Bergen prepareert het gebied voor toekomstige wandelaars.

Project:
Herinrichting Heukelomsebeek voor natuurontwikkeling en recreatief medegebruik
Locatie:
Bergen en uiterwaarden Maas
Klant:
Provincie Limburg en Waterschap Peel en Maasvallei
Terug naar projecten