Herinrichting Nationaal Herdenkingspark

Het Nationaal Herdenkingspark, Park Hattem, in Roermond krijgt een gedeeltelijke herinrichting. Het park heeft de huidige verschijningsvorm gekregen in 1962 met als basis de Engelse landschapsstijl.
Een deel van de beplanting is inmiddels van een dusdanige kwaliteit dat vervanging noodzakelijk is. Ook in de padenstructuur zijn aanpassingen noodzakelijk voor het juiste gebruik van het park.

Het park bevat een aantal speciale elementen. Eén daarvan is het kasteeltje Hattem, het kleinste kasteeltje van Nederland, daterend uit het begin van de 15e eeuw. De andere is het Nationaal Indië-monument. Dit monument is in 1988 gevestigd in het park, met in latere jaren toevoegingen van monumenten voor onder andere vredesoperaties. Ieder jaar vindt hier in september de jaarlijkse nationale herdenking plaats van de Nederlandse militairen die tussen 1945 en 1962 in de toenmalige overzeese rijksdelen Nederlands Oost-Indië en Nieuw-Guinea hun leven hebben gegeven.

In opdracht van de gemeente Roermond heeft Kragten samen met omwonende bewoners, natuurclubs en de Stichting Nationaal Indië-monument 1945-1962 de herinrichting mogen vormgeven. Belangrijke doelstellingen binnen het ontwerpproces waren om meer diversiteit en biodiversiteit toe te passen in de beplanting en het park duurzamer te maken in het kader van droogte- en hittestress, wateroverlast en het gebruik van duurzame materialen.

Het resultaat van de ontwerpsessies zijn aanpassingen die een verrijking zijn voor het park. Met onder andere nieuwe beplantingsstructuren die met respect voor het bestaande ontwerp van het park en het Nationaal Indië-monument zijn ontwikkeld. Voor de contractvorm heeft Kragten een RAW-raamovereenkomst opgesteld waardoor de gemeente Roermond flexibel is in de uitvoeringsperiode en in de fasering van het werk.

Project:
Herinrichting Nationaal Herdenkingspark
Locatie:
Roermond
Klant:
Gemeente Roermond
Terug naar projecten