Herinrichting oude Roer- en Maasmeanders voor het in stand houden van biotopen

Waterschap Roer en Overmaas besluit drie oude Roer- en Maasmeanders te herinrichten. De Roermeanders (Weerdje & Leigraaf Gutecoven) liggen verspreid in het Roerdal tussen Vlodrop en Roermond. De maasmeander Kloosterhof ligt iets ten zuiden van Roermond langs de Maasnielderbeek.

De meanders zijn min of meer verland. De herstelwerkzaamheden bestaan voornamelijk uit het verwijderen van het aanwezige slib in de meanders, het rooien van bomen, het verwijderen van overige beplantingen, het aanpassen van de oevers/taluds en het aanbrengen van reliëf (bijvoorbeeld een steilrand).

Kragten heeft het ontwerp nader uitgewerkt in bestekstekeningen. De verdere voorbereiding bestaat uit het uitvoeren van onderzoeken, een projectplan Waterwet opstellen, het verzorgen van vergunningen, het opstellen van het RAW-bestek en het verzorgen van de aanbesteding.

Project:
Herinrichting oude Roer- en Maasmeanders voor het in stand houden van biotopen
Locatie:
Vlodrop en Roermond
Klant:
Waterschap Roer en Overmaas
Terug naar projecten