Herinrichting wegen en pleinen De Hoven

De geplande realisatie van de rondweg N345 ten zuiden van De Hoven resulteert in een aanzienlijke wijziging van de verkeersstromen in en rond De Hoven. Samen met de gemeente Zutphen heeft Kragten invulling gegeven aan het verwezenlijken van een verkeersluwe en dorpse inrichting, een kwaliteitsimpuls voor De Hoven(aren)!

Dagelijks maakt een grote hoeveelheid doorgaand verkeer gebruik van de Weg naar Voorst dwars door De Hoven. De geplande realisatie van de rondweg N345 ten zuiden van De Hoven betekent dat dit doorgaand verkeer nagenoeg volledig verdwijnt. De huidige functie van de Weg naar Voorst als verkeersader verandert in een verkeersluwe weg waar de auto te gast is. Om invulling te geven aan deze functiewijziging hebben wij geluisterd naar de wens van De Hovenaren om het dorpskarakter van De Hoven terug te brengen.

Aan deze wens hebben wij invulling gegeven door het versmallen van de rijbaan en deze te voorzien van klinkerverharding en snelheidsverlagende maatregelen. Dit is passend bij een 30 km/u woonstraat met meer ruimte voor groen ter preventie van hittestress en wateroverlast. Om invulling te geven aan de duurzaamheidsambities zorgt een nieuw riool voor de afvoer van regenwater naar een wadi en is voorzien in diverse nieuwe boomsoorten langs de Weg naar Voorst.

De groene dorpsbrink bij de aansluiting Weg naar Voorst – Vliegendijk en de groene ‘voortuin’ bij de aansluiting Weg naar Voorst – Kanonsdijk biedt voor De Hoven(aren) een prettige plek om te verblijven.

Het terugbrengen van de maximumsnelheid en aanpassing van de inrichting van Kanonsdijk zorgt tenslotte voor verbetering van de oversteekbaarheid van en naar Zutphen en de (recreatieve) verbinding met de Tichelbeekse Waard.

Door deze herinrichting geven wij het dorp De Hoven terug aan De Hovenaren.

Project:
Herinrichting wegen en pleinen De Hoven
Locatie:
De Hoven
Klant:
Gemeente Zutphen
Terug naar projecten