Herstel overkluisde Watervalderbeek

In september 2019 werd er in opdracht van de gemeente Meerssen een video-inspectie uitgevoerd van de overkluisde Watervalderbeek. Uit die video-inspectie bleek dat de overkluizing scheuren, scheefstand van wanden en uitspoeling van grond vertoonde. Om verzakking van de overkluizing te voorkomen, waren op zeer korte termijn herstelmaatregelen nodig, namelijk vóór het seizoen van extreme neerslag (april 2020).

De gemeente Meerssen pakte de constatering adequaat op en organiseerde nog diezelfde dag een risicoanalyse met interne vakspecialisten en deskundigen, waaronder crisismanager Paul Smeets. Binnen enkele dagen waren specialisten uit het hele land geselecteerd op basis van hun bekende en vertrouwde kwaliteit om een bijdrage te leveren aan het bouwteam voor de voorbereiding en duurzame uitvoering van de herstelwerkzaamheden.

Het bouwteam zorgde ervoor dat:
 Voor 1 april 2020 de bestaande overkluizing gestabiliseerd en hersteld werd.
 Medio april 2020 een nieuwe overkluizing met aanvullende capaciteit door het centrum van Meerssen werd gerealiseerd inclusief de voorbereiding en uitvoering van alle (tijdelijke) verlegwerkzaamheden door nutsbedrijven. Gedurende de uitvoering waren alle winkels, de parkeergarage en de woningen ongehinderd bereikbaar.
 Het ontwerp, de voorbereiding en de uitvoering van beide projecten binnen de overeengekomen budgetten bleven.
 Bewoners, winkeliers en bedrijven te allen tijde op de hoogte en betrokken waren bij de voorbereiding en de uitvoering van beide projecten.
 Het college van burgemeester en wethouders te allen tijde op de hoogte en betrokken waren bij de voorbereiding en uitvoering van beide projecten.


Het project is met de wethouders en het projectteam geëvalueerd en de conclusie was unaniem: Zonder het vakmanschap en het (onderlinge) vertrouwen in het bouwteam en zonder de steun vanuit het college van burgemeester en wethouders was een dergelijk integraal en (technisch) complex project met deze urgentie in relatie tot omgeving en beschikbare tijd niet gerealiseerd.

Het project, het projectresultaat en de onderlinge samenwerking werd door alle betrokkenen gewaardeerd met een 8,5, waarbij de verbetering volgens de betrokkenen vooral nog te behalen was in technische detaillering en de beheersing van procesgerelateerde uitvoeringsrisico’s. Een verbetering die alle betrokkenen graag bij een volgende samenwerking tot uitvoer zouden willen brengen.

Project:
Herstel overkluisde Watervalderbeek
Locatie:
Meerssen
Klant:
Gemeente Meerssen
Terug naar projecten