Herwaardering groen gemeente Helmond

Een boom is voor veel mensen een boom. Een boom heeft een stam, takken en bladeren. De gemeente plant deze in onze openbare ruimte in parken en in de straten als er voldoende plek voor is. Dat staat mooi (althans, dat vinden de meeste mensen), oh ja en het levert nog iets van zuurstof.

Maar waar gemeenten meestal geen rekening mee houden bij het aanplanten van deze bomen (naast esthetiek en groeiplaats) is dat niet iedere boom dezelfde bijdrage levert. Zo trekt de ene soort veel meer insecten aan (een zomereik kan wel 420 insectensoorten aantrekken, een walnotenboom maar 7), een walnoot geeft op zijn beurt dan weer voor ons eetbare vruchten, terwijl een fijnspar juist een goede watermanager is en dragen esdoorns bij aan de beperking van de opwarming en kunnen berken veel CO2 vastleggen. De Atlas Natuurlijk Kapitaal beschrijft deze bijdragen die ons groen (inclusief de bomen) levert in 20 ecosysteemdiensten.


Tegen het licht van een veranderend klimaat, een afname van de biodiversiteit, een toename van het aantal plagen en ziektes en een hoge druk op onze leefomgeving is het best bijzonder dat we deze eigenschappen van ons groen niet veel meer inzetten als probleemoplossers. Sterker nog, afgelopen decennium hebben we ons groen vooral gezien als kostenpost. Een kostenpost waarop bezuinigd kan worden. In de meeste wijken in Nederland is dat goed terug te zien in het zogenaamde gras-met-bomen-beleid, lekker goedkoop in beheer en onderhoud en tóch groen. Alleen een groene uitstraling blijkt niet genoeg, want juist gras scoort op veel ecosysteemdiensten bijzonder laag (onder andere biodiversiteit, plaagonderdrukking, beperking opwarming, voedselbron voor insecten), we laten kansen onbenut.

Dat vraagt om een radicaal andere omgang met het groen. Juist de bijdragen moeten we inzichtelijk maken, zodat het niet langer wordt gezien als kostenpost, maar als probleemoplosser. Dat is precies wat we doen in het project ’Herwaardering van het groen’ voor de gemeente Helmond. Een herwaardering die we straks ook gebruiken als belangrijke bouwsteen voor de Helmondse omgevingsvisie.

Project:
Herwaardering groen gemeente Helmond
Locatie:
Helmond
Klant:
gemeente helmond
Terug naar projecten