Herziening bestemmingsplan woningontwikkeling Schijndel

Nederland staat de komende jaren voor een woningbouwopgave van 900.000 nieuwe woningen. Opdrachtgever Ruimte voor Ruimte speelt hierop in door in afstemming met gemeenten kansrijke locaties voor woningbouw te onderzoeken.

Dit heeft onder andere geleid tot het ontwikkelingsproject Grote Braeck in Schijndel. Deze ontwikkeling betreft 209 woningen ter plaatse van agrarische gronden en 31 woningen ter plaatse van andere percelen. Hiertoe moeten twee stallen gesaneerd worden en worden twee bedrijfswoningen omgevormd tot burgerwoningen. Het initiatief kan niet worden gerealiseerd op basis van het vigerende bestemmingsplan, aangezien ter plaatse van de agrarische gronden geen woningen zijn toegestaan. Een herziening van het bestemmingsplan is daarom noodzakelijk.

Als onderdeel van de bestemmingsplanprocedure is afstemming nodig tussen Ruimte voor Ruimte en de gemeente Meierijstad over onder andere parkeerruimte, kavelverdeling, het percentage uitgeefbare en niet-uitgeefbare grond en de hoeveelheid groen en water. Kragten assisteert Ruimte voor Ruimte in dit afstemmingsproces. Hiertoe stellen we onder andere een beeldkwaliteitsplan op, waarin we ruimtelijke visies beschrijven en we materiaalkeuzes maken, bepalen hoe nutsleidingen komen te liggen etcetera. Bijgaande afbeelding laat een conceptinrichting voor de openbare ruimte zien uit het beeldkwaliteitsplan. Zodra een akkoord is bereikt tussen Ruimte voor Ruimte en de gemeente Meierijstad wordt een bestemmingswijziging aangevraagd.

Kragten heeft de benodigde onderzoeken zelf uitgevoerd, bijvoorbeeld het waterhuishoudkundig plan en het bouwkundig advies. Op basis hiervan zijn het schetsontwerp en het voorlopig ontwerp al afgerond. De bestemmingsplanprocedure betreft een lopend proces, waardoor mogelijk nog herzieningen doorgevoerd moeten worden. Kragten is voor Ruimte voor Ruimte bezig met de besteksuitwerking, waarin bijvoorbeeld het groen-, riolerings- en verlichtingsplan wordt uitgewerkt. Zo zien we er naar uit om uiteindelijk in 2023/2024 de bouw te kunnen laten starten en weer een steentje bij te dragen aan de grote woningbouwopgave.

Project:
Herziening bestemmingsplan woningontwikkeling Schijndel
Locatie:
Grote Braeck Schijndel
Klant:
Gemeente Meierijstad
Terug naar projecten