Het Kompas, ontwikkelingskader stedelijke Maasplassen geeft richting

Maasplassen met potenties
Roermond kent een unieke ligging. De stad en haar centrum grenzen aan de Maas, de Roer en de Maasplassen. Het water is altijd dichtbij en biedt ongekende recreatieve mogelijkheden in een mooie en gezonde leefomgeving. De Noorderplas en de Zuidplas worden ook wel de Stedelijke Maasplassen genoemd, omdat ze op korte afstand van het oude stadscentrum van Roermond en het Designer Outlet Center liggen. Om de potenties van de Noorderplas en de Zuidplas op de juiste wijze te benutten, heeft de gemeente Roermond behoefte aan een ontwikkelingskader. Zo worden de potenties van de Stedelijke Maasplassen beter benut, kan de relatie met (de binnenstad van) Roermond verbeteren en worden tegelijkertijd de bestaande landschappelijke, ecologische en recreatieve kwaliteiten van het gebied versterkt.

Samen met de opdrachtgever hebben we op de fiets de Stedelijke Maasplassen bezocht. Ook is er een beleidsanalyse uitgevoerd. In het kader van deze analyse is gesproken met Rijkswaterstaat, de provincie Limburg en Waterschap Limburg. Het ontwikkelingskader is opgesteld met bewoners van De Weerd en de Arloflat, watersportverenigingen, ondernemers in het gebied en het Roermonds Natuur- en Milieuoverleg. Daarnaast zijn er inloopspreekuren en bijeenkomsten georganiseerd om vragen te beantwoorden.

Beleidsmakers moeten goed inzicht hebben in de wensen van recreanten om de juiste beleids- en strategiekeuzes te kunnen maken. Voor ondernemers is het van belang een nauwkeurig beeld te hebben van de voorzieningen waarin hun klanten zijn geïnteresseerd. Daarom is er onderzoek gedaan naar de huidige (toeristisch-recreatieve) markt en de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden voor de Stedelijke Maasplassen. Hiervoor is gebruik gemaakt van leisure-leefstijlen. Om het consumentengedrag te kunnen verklaren, worden belevingswerelden (doelgroepen) onderscheiden, waarbij ook sociologische en psychologische aspecten een rol spelen.

Op grond van de analyse van het gebied en de leisure-leefstijlen zijn voor verschillende zones in de Stedelijke Maasplassen kansrijke functies benoemd. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen dagrecreatieve functies (natuur, wandel- en fietsroutes, oeverrecreatie, waterrecreatie, watersport en evenementen) en verblijfsfuncties (toeristische verblijfsaccommodaties en wonen). Zo is voor de Stedelijke Maasplassen een ontwikkelingskader geformuleerd dat aangeeft welke ontwikkelingsrichting gewenst is dan wel mogelijk wordt geacht. Natuurlijk kan dit kader geen antwoord geven op alle vragen, maar het kan voor de gemeente Roermond wel als toetsingskader fungeren om nieuwe ontwikkelingen en voorzieningen te beoordelen op hun wenselijkheid.

Project:
Het Kompas, ontwikkelingskader stedelijke Maasplassen geeft richting
Terug naar projecten