Het obstakelvrij maken voor de realisatie van Safari Resort Beekse Bergen

In het Safari Resort Beekse Bergen overnacht je letterlijk tussen de wilde dieren. Een unieke safari beleving. Directeur Dirk Lips “ De filosofie achter het Safari Resort is realiseren van een gevoel waarbij onze gasten zich in Afrika wanen”. Bij de realisatie is hier dan ook tot in het kleinste detail over nagedacht.
Dirk Lips zag het resort 10 jaar geleden al voor zich, maar het realiseren van een vakantiepark in een natuurrijke omgeving is complex. Kragten is gevraagd om het ontwikkel- en realisatietraject te begeleiden. Dirk Lips: “Samen hebben we slimme oplossingen gevonden. Mijn kennis en de kennis van Kragten hebben elkaar versterkt”.

Vergunningenmanagement en procesmanagement
Voordat een dergelijke complexe integrale gebiedsontwikkeling van start kan gaan, moeten diverse vergunningen en toestemmingen worden verkregen. Denk bijvoorbeeld aan omgevingsvergunningen (onderdelen milieu, bouw, aanleg, kap), vergunningen en ontheffingen in het kader van de Wet Natuurbescherming, ontgrondingsvergunningen, en vergunningen op grond van de Waterwet. Ieder met eigen regelgeving, bevoegd gezag, proceduretijden of indieningsvereisten. De proceduretijd kan variëren van enkele dagen tot een half jaar of langer, waardoor de consequenties van het missen van een schakel in de ketting, grote gevolgen voor het totale project kan hebben. Professioneel vergunningenmanagement is daarom onmisbaar.

Onderdeel van de werkzaamheden van Kragten bij gebiedsontwikkeling Safaripark Resort Beekse Bergen was het vergunningen- en procesmanagement. In een vroeg stadium zijn we met de relevante bevoegde gezagen en stakeholders om tafel gegaan om het project toe te lichten, knelpunten door te nemen en de indieningsvereisten voor de verschillenden benodigde vergunningen en meldingen af te stemmen. Daarnaast is gekeken naar de meest passende procedure. Voegt coördinatie van vergunningen en de planologische procedure iets toe, welke vergunningen en toestemmingen nemen we wel/niet mee en waarom en welk bevoegd gezag coördineert?
Ook tijdens de voorbereidingsperiode zijn alle bevoegde gezagen steeds op de hoogte gehouden zodat de formele procedures soepel doorlopen konden worden. Continue afstemming met de bevoegde gezagen en duidelijkheid over de in te dienen stukken, reikwijdte van onderbouwingen en beoogde planning kan niet ontbreken. Dit zorgt voor commitment bij alle partijen.
Het vergunningenmanagement eindigde niet met het indienen van de aanvragen voor de benodigde vergunningen en toestemmingen. Ook hierna hebben we regelmatig afstemming gehad over het verloop van de afhandeling van de aanvragen.
Het succes van de ontwikkeling van Safari resort is aanleiding geweest voor een structurele samenwerking op onder meer het vergunningen- en procesmanagement voor diverse andere ontwikkelingen van Libema.

Gevraagd naar de samenwerking met Kragten stelt Lips: “Het Safariresort Beekse Bergen is beter geworden dan wij voor ogen hadden. Er was een chemie samen met Kragten waardoor we van elkaar hebben geleerd en elkaar hebben geïnspireerd. Kragten heeft mijn kennis verrijkt, samen zijn we tot een resultaat gekomen waar de werkelijkheid mooier is dan de droom.”.

Een mooier compliment kun je als bedrijf niet krijgen!

Project:
Het obstakelvrij maken voor de realisatie van Safari Resort Beekse Bergen
Locatie:
Hilvarenbeek
Klant:
Libéma
Terug naar projecten