Het succes van de BGT-inlooptabel in de gemeente Venlo

Méér dan een oppervlakte-inventarisatie

In opdracht van de gemeente Venlo inventariseerde Kragten het afvoerend oppervlak. Het belangrijkste uitgangspunt hierbij is dat de gegevens uit de brondata zo veel mogelijk behouden blijven. Daarom is gekozen voor de “BGT Inlooptabel” methode die door stichting RIONED wordt ontwikkeld.

Dankzij deze methode is het mogelijk om bestaande BGT-vlakken te koppelen aan meerdere rioolsystemen, zonder de vlakken op te knippen. Dit maakt het mogelijk om toekomstige wijzigingen in de BGT op een eenvoudige manier te verwerken in het opgeleverde verhardingsbestand. Ook aanpassingen in het rioolstelsel zijn hierdoor snel en makkelijk te verwerken.

Naast het afvoerend oppervlak zijn ook de publieke en particuliere infiltratievoorzieningen in kaart gebracht. Hiervoor hebben we diverse bronnen van de gemeente geanalyseerd en samengevoegd tot één bestand, waarin gegevens zijn opgenomen als het type infiltratievoorziening, de inhoud in m³ en de hoeveelheid neerslag in mm die in deze voorziening kan worden opgevangen. Door deze gegevens te relateren aan het afvoerend oppervlak bestand, kon eenvoudig gecontroleerd worden of de aangeleverde gegevens van voldoende kwaliteit waren.

De gemeente had behoefte aan een partner die in nauwe samenwerking de verhardingskaart kon opstellen. Daarom is het proces opgeknipt in vooraf gedefinieerde stappen, waarvan de resultaten met de specialisten van de gemeente besproken en verfijnd zijn. Door het proces op deze open en flexibele wijze in te vullen, is een eindproduct opgebouwd dat volledig aansluit bij de wensen van de gemeente.

Project:
Het succes van de BGT-inlooptabel in de gemeente Venlo
Locatie:
Venlo
Klant:
Gemeente Venlo
Terug naar projecten