Hoogwateranimaties gemeenten aan de Maas

Wat zijn de gevolgen als er ergens een dijk overstroomt door hoogwater? De hoogwateranimaties die Kragten al vijf jaar voor Rijkswaterstaat opstelt, zijn ook afgelopen zomer voor verschillende gemeenten aan de Maas erg nuttig gebleken.


In deze hoogwateranimaties modelleren we een extreem hoge golf (1:10.000). Met onze zelfontwikkelde software maken we een korte filmopname waaruit blijkt op welke plaatsen het water dan over de dijken stroomt, welke wijken het eerst onderlopen, tot hoe ver en tot hoe hoog het water bij een dergelijke golf komt, en hoe snel dit proces verloopt. Dit doen we in opdracht van Rijkswaterstaat voor alle Maasgemeenten in Limburg, van Eijsden tot aan Mook en Middelaar.


Doordat we de software voor deze animaties zelf ontwikkeld hebben, kunnen we hier meer in detail op inzoomen en specifieke functies markeren. Denk hierbij aan kwetsbare gebouwen zoals ziekenhuizen of grote kantoren waar zich grote groepen mensen bevinden. Met de gebruikte software zijn we tevens in staat om in te spelen op de nieuwe rivierkundige modellen (D-Hydro Suite) die vanuit Rijkswaterstaat en het waterschap steeds vaker worden voorgeschreven.


Rijkswaterstaat gebruikt deze animaties zelf en stelt ze tevens beschikbaar aan de betreffende gemeenten. Gemeenten kunnen deze bijvoorbeeld gebruiken bij het opstellen of actualiseren van evacuatieprogramma’s op wijk- of gebouwniveau. Afgelopen zomer moest bijvoorbeeld het VieCuri ziekenhuis in Venlo volledig worden ontruimd en ook het UMC in Maastricht dreigde onder te lopen. Dan is het belangrijk te weten welke routes het beste kunnen worden gebruikt voor het vervoer van de patiënten.

Project:
Hoogwateranimaties gemeenten aan de Maas
Locatie:
Limburg
Klant:
Rijkswaterstaat
Terug naar projecten