Huis voor Brabant, de oorsprong meegenomen in een groen en vriendelijk plein

Samen met de provincie Noord-Brabant is Kragten in 2014 gestart met het opstellen van het ontwerp voor het voorplein van het Provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch. De aanwezige pleinkenmerken van architect Maaskant zijn als uitgangspunt genomen om het nieuwe plein vorm te geven.

De typische kenmerken vormen de oorsprong waaruit het nieuwe plan letterlijk naar boven is getild. Het vierkante plein is qua vorm onaangetast gebleven, de lijnen die vanuit het gebouw over het plein lopen zijn behouden, de bestaande betonverharding is herstraat en de vier bestaande Lindebomen zijn gehandhaafd. Functioneel doet het plein dienst als ontvangstplein en entree van het Huis voor Brabant.

Het belangrijkste doel was om een groen, autovrij en vriendelijk plein te maken dat aansluit bij de essentie van Brabant. De vertaling van het Brabantse landschap, de twaalf landschapstypen waarbij de drie grondsoorten klei, zand en veen van deze landschapstypen zijn gebruikt met de daarbij behorende inheemse bomen en planten zijn in eilanden neergezet.
Geïnspireerd door de afgeronde vormen, die Maaskant toepaste in de architectuur en het interieur van het gebouw, zijn de eilanden ook afgerond vormgegeven. Dit biedt een mooi contrast aan het bestaande plein. De planteneilanden hebben wij eveneens uit het bestaande plein omhoog getild, waarbij de randen dienst doen als zitranden. Om te contrasteren met het bestaande beton zijn deze randen uitgevoerd in glad beton.

Om ook in de parkeerbehoefte te voorzien, hebben wij het gebied naast het centrale toegangsplein en aan de achterzijde van het provinciehuis ingericht als bezoekersparkeerplaats. Door de beplanting, die bestaat uit meerstammige Lindes, bloeiende grassen en vaste planten geeft dit gedurende het hele jaar een aantrekkelijk en wisselend beeld. Kortom, een beleving van Brabant!

Project:
Huis voor Brabant, de oorsprong meegenomen in een groen en vriendelijk plein
Locatie:
's-Hertogenbosch
Klant:
Provincie Noord-Brabant
Terug naar projecten