Hydraulisch onderzoek naar aanvoertracé Driemanspolder

De Dijkencombi realiseert in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland de Nieuwe Driemanspolder (N3MP). Het doel van dit project is onder andere om extra spuicapaciteit te creëren voor de boezemwateren van het hoogheemraadschap. Het overtollig water zal vanaf de boezem via een aangepaste ringsloot en een nieuw aan te leggen limietsloot naar de bergingsvoorziening worden geleid.
Deze bergingsvoorziening kan vervolgens ongeveer 2.000.000 kuub water bergen. Tijdens extreme regenval kan er 10.000 liter water per seconde door het aanvoertracé naar de bergingsvoorziening lopen.

Kragten heeft voor de Dijkencombi dit aanvoertracé hydraulisch onderzocht. Voor deze toetsing is een gedetailleerd SOBEK-model opgezet dat alle kunstwerken bevat (inlaatwerken, bruggen, etc.). Vervolgens is onderzocht of de gewenste peilen in de boezem niet overschreden werden. Hierbij is ook het vulproces, inclusief het neerlaten van de stuwen in de inlaatwerken, geanalyseerd. Daarnaast is nog een analyse gemaakt van de optredende stroomsnelheden in de verschillende fases van het vulproces.

Deze analyses en toetsingen hebben bijgedragen aan de verdere detaillering van het aanvoertracé en daarmee aan een veiligere leefomgeving.

Project:
Hydraulisch onderzoek naar aanvoertracé Driemanspolder
Locatie:
Zoetermeer
Klant:
Dijkencombi
Terug naar projecten