Inrichting Ringovenpark Helden met knipoog naar haar afkomst

De basis voor de ontwikkelingen wordt gevormd door de oude ringoven, waar bakstenen en dakpannen werden gemaakt. Rond dit Rijksmonument is een park ingericht. Oude kleiputten hebben hierin een nieuwe functie van waterberging gekregen. Binnen het park verrijzen verschillende gebouwen, met uiteenlopende functies, zoals koop- en huurappartementen, zorgappartementen, medisch centrum en kantoren. Het park vormt de achtertuin van de bewoners, de pauzeplek voor werknemers en een aantrekkelijk groengebied voor omwonenden. Een centraal gelegen driehoekig plein maakt kleine evenementen binnen het park mogelijk en nodigt uit tot ontmoeten. De eerste fase, de aanleg van het grootste gedeelte van het park is inmiddels afgerond. De bouw van de woningen en voorzieningen, alsmede de renovatie van de ringoven zijn inmiddels afgerond.

Project:
Inrichting Ringovenpark Helden met knipoog naar haar afkomst
Locatie:
Helden, Panningen
Klant:
Samenwerkingsverband Ringovenpark
Terug naar projecten