Integraal beheerplan voor mobiliteitsassets in Venlo

Op weg naar volledig integraal, adaptief en duurzaam beheer

Afgelopen jaar (2021) hebben we met gemeente Venlo de route in gang gezet om te komen tot een integrale, adaptieve en duurzame beheerorganisatie. Hieruit is de routekaart voortgekomen waarin de visie en de opgaves om dit te bereiken zijn samengevat. Als belangrijke stap op deze route zijn we begonnen met het opstellen van een integraal beheerplan waarin het beheer van de wegen samenkomt met het beheer van de objecten op en om deze wegen, zoals bewegwijzering, verkeersregelingsinstallaties en andere (technische) installaties.

Integraal, adaptief en duurzaam zijn zeker geen nieuwe termen en lijken in de huidige tijdsgeest een logische benadering. De uitdaging zit ‘m echter in de vertaling daarvan binnen de hele organisatie tot en met het werk buiten. De beheerders van de mobiliteitsassets zijn bij het opstellen van de routekaart al aangehaakt en erkennen de visie en de aanpak zoals deze in de routekaart is samengevat. Met het opstellen van het nieuwe beheerplan zetten we deze lijn voort, nu nog voor de mobiliteitsassets inclusief de wegen, maar in de toekomst voor de hele openbare ruimte. Bepaalde werkzaamheden zijn soms onbewust al in lijn met de integrale, adaptieve en/of duurzame gedachte. Zo vindt er bijvoorbeeld op onderdelen al afstemming plaats in het onderhoud van verschillende disciplines of worden in toenemende mate duurzame materialen toegepast (zoals thermoplast voor wegmarkeringen). De link met het overkoepelende beleid wordt echter vaak niet gelegd en nog in onvoldoende mate is deze manier van werken centraal vastgelegd zodat de keuzes in het onderhoud eenduidig intern en extern kunnen worden onderbouwd vanuit de integrale, adaptie en/of duurzame gedachte.

Het is de bedoeling dat met het nieuwe beheerplan deze bewustwording verder toeneemt, dat er integraal overzicht ontstaat op het beheer van de verschillende disciplines en dat kansen en raakvlakken beter benut worden. Het beheer wordt zo naar een hoger niveau gebracht en er kan beter worden gestuurd vanuit de ambities die de gemeente Venlo heeft. Het resultaat is dat gemeenschapsgeld beter wordt benut, nu nog ten behoeve van veilige en functionele wegen, maar uiteindelijk ten behoeve van een leefomgeving die tegemoetkomt aan de huidige en toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften.

Project:
Integraal beheerplan voor mobiliteitsassets in Venlo
Locatie:
Venlo
Klant:
Gemeente Venlo
Terug naar projecten