Integraal Maatwerkgericht Onderhoudscontract voor Radboud Universiteit en Radboudumc

“Een belangrijke stap voor de toekomst is genomen”. Dat klinkt groots en dat is ook zo. Radboud Universiteit en Radboudumc hebben recentelijk de definitieve gunning voor het meerjarig onderhoud van de groene campus gedaan aan haar nieuwe partner Van de Bijl & Heierman B.V.

Wat zou moeten opvallen is een aantal zaken, namelijk de kop van dit artikel en de woordkeuze in de intro. Immers, de kop laat niet alleen het doel van de opdrachtgever zien, maar ook waar de winst c.q. zijn risico zit: het internationale IMAGO van deze groene campus. De intro vermeldt bewust de termen “meerjarig” en “partner”. IMAGO, meerjarig en partner, dat zijn de maatgevende gunningscriteria, niet de laagste prijs of de Economisch Meest Voordelige Inschrijving, maar de Meest Kansrijke en Doelgerichte Samenwerking. Een Samenwerking die de functionaliteit, de kwaliteit, de uitstraling en daarmee de waarde (VALUE) voor het IMAGO van de Radboud Universiteit en Radboudumc internationaal borgt en bij voorkeur vergroot.
In een aantal artikelen willen wij inzicht geven in het proces
wat ten grondslag ligt aan die belangrijke stap in de toekomst. Een proces wat begon met een projectstrategie.
De projectstrategie was en is niet hetzelfde als een inkoopstrategie. Al vanaf de eerste verkenning van deze samenwerking was voor Radboud en Kragten duidelijk dat een inkoopstrategie de (on)gevraagde lading bij lange na niet zou dekken. Een inkoopstrategie focust zich immers op het inkopen van een opdrachtnemer die een contract tot uitvoering brengt, waarbij de samenwerking afhankelijk is van, dan wel gereguleerd wordt door een te definiëren juridisch kader: de traditionele aanpak. Echter, de waarde van het IMAGO, de wens om dit te verbeteren en langjarig te borgen vraagt om een andere aanpak.

Een aanpak die niet over de ‘inkoop van’ gaat, maar over het ‘creëren van een samenwerking met’. Waar niet alleen de opdrachtnemer gemeten wordt, maar ook de opdrachtgever moet erkennen wat zijn kwaliteiten en capaciteiten zijn. Waar gezamenlijk nagedacht en invulling moet worden gegeven aan de organisatiestructuur van de samenwerking, waar samen bepaald wordt welke ruimte er in vertrouwen aan wie gelaten wordt en waar onderlinge controle gewenst is. En waar dus een team wordt gesmeed. In een aantal artikelen die we samen met Radboud Universiteit, Radboudumc en Van de Bijl & Heierman B.V. zullen opmaken, geven wij inzicht in het gezamenlijke proces.

Project:
Integraal Maatwerkgericht Onderhoudscontract voor Radboud Universiteit en Radboudumc
Locatie:
Nijmegen
Klant:
Radboud Universiteit en Radboudumc
Terug naar projecten