Integraal Masterplan Openbare Ruimte Vaals

De afdeling openbare ruimte binnen de gemeente Vaals heeft de laatste jaren een grote verandering doorgemaakt. Van een organisatie waarbij sectoraal werd gewerkt, staat er nu een organisatie waarbij het openbaar gebied integraal wordt aangepakt, met behulp van omgevingsregisseurs en omgevingsbeheerders. Een aanpak die goed aansluit binnen het werken onder de Omgevingswet.

De gemeente Vaals was op zoek naar een adviseur die de gemeente kon helpen met het opstellen van een toekomstbestendig en integraal masterplan voor de openbare ruimte in het bebouwd gebied. Een masterplan waarin aspecten zoals groen, verkeer en mobiliteit, het stedelijk watersysteem, groot onderhoud, reconstructies, ontwikkelingen en klimaatopgaven bij elkaar worden gebracht en op elkaar worden afgestemd. Een vraag die past bij de visie van Kragten op het gebied van creëren van toekomstbestendige steden en gebieden met meerwaarde voor de eindgebruiker. Wij hebben met veel enthousiasme deze vraag opgepakt.

De gemeente Vaals is praktisch ingericht en weet heel goed wat er buiten gebeurt. De aanpak van Kragten richt zich dan ook op een praktische en lokale invulling van de vraag, waarbij we gebruik maken van de lokale kennis. Onze aanpak richt zich expliciet niet enkel op het volgen van de standaard normen. Iedere gemeente, en zo ook de gemeente Vaals, is tenslotte geen standaard gemeente.

Samen met de gemeente kijken we hoe we de inrichting, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte kunnen laten aansluiten bij de lokale wensen en waarden. Daarvoor is het nodig aan de voorkant heldere keuzes te maken in de openbare ruimte die aansluiten bij deze wensen en waarden. Zo sluiten we met de openbare ruimte aan op de ambities van de gemeente en op de functie en het gebruik en kunnen de beschikbare budgetten effectief worden besteed. Het masterplan is de route om invulling te geven aan de visie en ambities voor Vaals in 2040.

Project:
Integraal Masterplan Openbare Ruimte Vaals
Locatie:
Vaals
Klant:
Gemeente Vaals
Terug naar projecten