Integrale gebiedsvisie dorpsentree Wijk en Aalburg

De Polstraat is een belangrijke toegangsweg tot Wijk en Aalburg. Langs dit historische lint, dat al op kaarten uit 1850 zichtbaar is, is in de loop der tijd een wildgroei aan bebouwing (wonen en werken) ontstaan. Hierdoor dreigt verrommeling van de dorpsentree en raakt het achterliggende landschap vanaf de weg steeds minder zichtbaar. Verschillende bewoners en ondernemers aan de Polstraat willen uitbreiden of bijbouwen. Een integrale gebiedsvisie is nodig om te voorkomen dat
hierdoor de ruimtelijke kwaliteit aan waarde inboet.

De gemeente heeft een uitgebreide inventarisatie opgesteld waarbij tijdens individuele ‘keukentafelgesprekken’ alle wensen en ideeën vanuit de omgeving in beeld zijn gebracht. Op basis van deze input heeft Kragten een integrale gebiedsvisie opgesteld, waarbij het lint in drie heldere zones is ingedeeld. In iedere zone gelden andere mogelijkheden voor bebouwing en worden andere eisen aan het landschap gesteld. De bestaande kwaliteiten worden bewaakt en versterkt. Zodoende wordt een
duidelijke structuur aangebracht die de leesbaarheid van het lint versterkt.

Vanwege de vele en verschillende wensen moesten er duidelijke keuzes worden gemaakt en konden niet álle wensen ingewilligd worden. De gemeente gebruikt de gebiedsvisie om te onderbouwen waarom sommige belanghebbenden hun wensen wel kunnen verwezenlijken en anderen niet. Als ontwikkelfilosofie geloven we erin dat eindgebruikers zelf, samen met elkaar, hun leefomgeving vormgeven. Buren hebben elkaar nodig. In de gebiedsvisie stimuleren we dat door ontwikkelingsruimte te koppelen aan landschappelijke investeringen elders in het visiegebied. Die investeringen vinden vaak plaats op gronden van mensen die géén ontwikkelruimte hebben. De gemeente krijgt een faciliterende rol in de ontwikkeling van individuele plannen. Zo bevorderen we dat burgers elkaar opzoeken om samen een plan te maken, waar ze samen achter staan

Project:
Integrale gebiedsvisie dorpsentree Wijk en Aalburg
Locatie:
Wijk en Aalburg
Klant:
Gemeente Altena
Terug naar projecten