Integrale planontwikkeling Montferland

Ook in de gemeente Montferland is het niet altijd gemakkelijk om een passende woning te vinden. Er zijn relatief veel ruime grote woningen, waardoor het vooral voor jongeren en ouderen lastig is om een geschikte woonruimte te krijgen. Jongeren trekken noodgedwongen weg en de doorstroming stokt. Hierdoor dreigt op termijn de vitaliteit van verschillende dorpskernen in de knel te komen. Om zelf de regie te houden, heeft de gemeente Montferland daarom de afgelopen tijd in verschillende kernen grond aangekocht, een sportpark uitgeplaatst en Kragten gevraagd haar te helpen bij de integrale planontwikkeling van maar liefst vijf grote woningbouwlocaties.

In Didam, Zeddam, Stokkum, Beek én Kilder werken we aan de ontwikkeling van nieuwe woonwijken. Het totale aantal woningen zal afhankelijk van de uiteindelijke plannen naar verwachting op 350 à 400 woningen komen. Doordat we bijna alle benodigde disciplines zelf in eigen huis hebben, kunnen we de integrale planvorming van deze locaties snel en efficiënt oppakken. Van stedenbouwkundig ontwerp tot specialistische onderzoeken; van planologie tot project- en omgevingsmanagement.

Voor de gemeente is de manier waarop deze plannen tot stand komen betrekkelijk nieuw. Burgerparticipatie betekende in het verleden voor veel gemeenten dat er eerst zelf een plan werd gemaakt, dat pas daarna aan de omwonenden werd voorgelegd. In deze projecten doen we dat anders. Direct vanaf de start hebben we zoveel mogelijk burgers in het planproces betrokken. Per kern is blanco gestart met het ophalen van ieders wensen en zorgen. Kindvriendelijk, groene uitstraling, voldoende parkeergelegenheid, een goede ontsluiting, dorps wonen, voor eigen inwoners en vooral betaalbaarheid waren veelgehoorde termen tijdens de ophaalsessies. Per kern werden twee ophaalsessies georganiseerd met 100 tot 200 belangstellenden. Het leeft enorm en van de mogelijkheid om écht mee te denken is volop gebruik gemaakt.

Op basis van deze wensenlijsten en de eerste globale onderzoeksresultaten naar bijvoorbeeld akoestiek en cultuurhistorische waarden, bereiden we momenteel per locatie verschillende scenario’s voor. Deze gaan we vervolgens opnieuw samen met de omwonenden in werksessies verder aanscherpen en uitwerken. Voor het uiteindelijke ontwerp worden de andere onderzoeken uitgevoerd en stellen we omgevingsplannen op. Klimaatadaptatie en duurzaamheid nemen hier een prominente plaats in. Door de inwoners op deze manier bij de plannen te betrekken, worden de woonwijken uiteindelijk echt van de inwoners zelf. Nabuurschap en leefbaarheid staan hoog in het vaandel. Samen werken we aan duurzame vitale dorpskernen voor Montferland.

Project:
Integrale planontwikkeling Montferland
Locatie:
Didam, Zeddam, Stokkum, Beek en Kilder
Klant:
Gemeente Montferland
Terug naar projecten