Inventarisatie buitenruimte Woonstad Rotterdam als basis voor effectief beheer

Woonstad Rotterdam heeft Kragten geselecteerd om hen te helpen bij het verbeteren van het beheer van hun buitenruimte. De eerste stap daarin is het in kaart brengen van de buitenruimte rond hun complexen.

Kragten karteerde de buitenruimte middels stereokartering, waarbij wij de objecten uit luchtfoto’s inwonnen, dus zonder een inventarisatie of inmeting buiten. Woonstad is enthousiast over deze snelle en accurate wijze van inventariseren.

Na de kartering zijn in een reeks mini-cooker-sessies de resultaten met diverse wijkteams besproken. Ze worden bij Woonstad veel toegepast om in korte tijd tot goede oplossingen te komen.
In deze sessies zijn op een groot scherm de kaarten gevisualiseerd en is de data verrijkt op basis van de kennis en ervaring van de wijkteams. Deze effectieve en efficiënte werkwijze werd door de wijkbeheerders positief ontvangen.

De gegevens zijn gebruikt om de onderhoudskosten per complex te berekenen. Tevens vormen ze de basis voor de volgende stap: het opzetten van een effectief beheer en het inzicht geven voor te maken keuzes

Dit project is een mooi voorbeeld hoe in synergie met de klant in een kort tijdbestek een groot gebied effectief op kaart kan worden gebracht.

Project:
Inventarisatie buitenruimte Woonstad Rotterdam als basis voor effectief beheer
Locatie:
Rotterdam
Klant:
Woonstad Rotterdam
Terug naar projecten